Ledelse og organisation

Det europæiske områdepræsidentskab

Administrationen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige lettes ved inddeling af geografiske områder. I USA og Canada er det et medlem af De Halvfjerds’ Præsidium, der fører tilsyn med de enkelte områder og som holder til i Salt Lake City i Utah. I andre områder virker en områdepræsident og to rådgivere som tilsynsførende. De er normalt medlemmer af De Halvfjerds’ Kvorummer og bor i deres tildelte områder.

Det Første Præsidentskab

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ledes af 15 apostle, som også anses for profeter, seere og åbenbarere. Den mand, der har været apostel i længst tid, er Kirkens præsident, og ved inspiration vælger han to andre apostle som rådgivere. Disse tre fungerer som Det Første Præsidentskab, som er den højest ledende instans i Kirken.

De Tolv Apostles Kvorum

De Tolv Apostles Kvorum er den andenhøjest ledende instans i Kirken. Dets medlemmer rejser jorden rundt som særlige vidner om Kristi navn og tjener under Det Første Præsidentskabs ledelse.