Leders biografi

Ældste Dale G. Renlund

  

Ældste Dale G. Renlund blev udpeget som apostel i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 3. oktober 2015.

Ældste Renlund havde tjent som generalautoritet og halvfjerdser siden april 2009, inden han blev udnævnt til De Tolvs Kvorum. Han tjente tidligere i områdepræsidentskabet for Det Sydøstafrikanske Område.

Efter sin bachelorgrad og dr.med. fra University of Utah fik ældste Renlund yderligere lægeuddannelse ved John Hopkins Hospital. Han fungerede som professor i medicin ved University of Utah og som leder for Utah Transplantation Affiliated Hospitals (UTAH) Cardiac Transplant Program.

Ældste Renlund har virket i mange kirkekaldelser, herunder fuldtidsmissionær i Sverige, stavspræsident, biskop og områdehalvfjerdser.

Ældste Renlund blev født i Salt Lake City i Utah i november 1952. Han blev gift med Ruth Lybbert i 1977. De har en datter.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.