Leders biografi

Ældste Ulisses Soares

Ældste Ulisses Soares blev opretholdt som medlem af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 31. marts 2018. Han havde tjent som generalautoritet og halvfjerdser siden 2. april 2005 og som medlem af Halvfjerds’ Præsidium siden den 6. januar 2013. Han har tidligere virket som rådgiver i Det Sydøstlige område i Afrika, præsident for Det Brasilianske Område og som rådgiver i Det Sydlige Område i Brasilien.

Ældste Soares fik en bachelorgrad i regnskab og økonomi fra det økonomiske fakultet på São Paulo Pontifical Catholic University i 1985 og har senere fået en MBA. Han var økonomichef og revisor for multinationale firmaer i Brasilien og forvaltningschef på Kirkens områdekontor i São Paulo i Brasilien. Da han blev kaldet som generalautoritet havde han en specialopgave for Det Præsiderende Biskopråd i Salt Lake City.

Ældste Soares har tjent i talrige kirkekaldelser, herunder som fuldtidsmissionær i Rio de Janeiro-missionen i Brasilien, ældsternes kvorumspræsident, rådgiver i et biskopråd, højrådsmedlem, stavsassistent, regional velfærdsrepræsentant, stavspræsident og præsident for Porto-missionen i Portugal fra 2000 til 2003.

Ulisses Soares blev født i São Paulo i Brasilien den 2. oktober 1958. Han blev gift med Rosana Fernandes i oktober 1982. De har tre børn og tre børnebørn.

  

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.