Ældste Gerrit W. Gong

Ældste Gerrit W. Gong blev opretholdt som medlem af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 31. marts 2018. Han har tjent som generalautoritet og halvfjerdser siden den 3. april 2010 og indtil tidspunktet for sin kaldelse til De Tolv. Han blev udpeget som medlem af De Halvfjerds’ Præsidium den 6. oktober 2015. Fra 2011 til 2015 sad ældste Gong i præsidentskabet for Det Asiatiske Område med hovedsæde i Hong Kong, hvor han afsluttede sin tjeneste som områdepræsident.

Ældste Gong fik en bachelor i asiatiske studier og universitetsstudier fra Brigham Young University i 1977. I 1979 fik han en kandidatgrad i filosofi og 1981 fik han en Ph.d. i statskundskab fra Oxford University, hvor han var på et Rhodes-stipendium. I 1985 var han særlig assistent for USA’s viceudenrigsminister i USA’s udenrigsministerium, og i 1987 var han særlig assistent for den amerikanske ambassadør i Beijing i Kina. I 1989 arbejdede han i flere stillinger ved Center for Strategic and International Studies i Washington D.C. Han var assistent til rektor på Brigham Young University med ansvar for planlægning og vurdering indtil april 2010.

Ældste Gong har tjent i talrige kirkekaldelser, herunder som fuldtidsmissionær i Taipei-missionen i Taiwan, højrådsmedlem, højpræsternes gruppeleder, stavens søndagsskolepræsident, seminarlærer, biskop, stavens missionspræsident, stavspræsident og områdehalvfjerdser.

Gerrit Walter Gong blev født i Redwood City i Californien den 23. december 1953. Han blev gift med Susan Lindsay i januar 1980. De har fire børn og tre børnebørn.

  

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.