Leders biografi

Ældste Ronald A. Rasband

  

Ældste Ronald A. Rasband blev udpeget som apostel i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 3. oktober 2015.

Ældste Rasband virkede som seniorpræsident i De Halvfjerds’ Præsidium, da han blev kaldet til De Tolv.

Ældste Rasband blev kaldet som seniorpræsident i De Halvfjerds’ Præsidium den 4. april 2009. Han havde tjent som medlem af De Halvfjerds’ Præsidium siden 2005. Han blev udpeget som generalautoritet og halvfjerdser i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 1. april 2000. Han har tjent som rådgiver i Det Centraleuropæiske Område, præsident for Salt Lake City Området i Utah og som øverste leder for Tempelafdelingen. Han førte også tilsyn med områderne Nordamerika Vest, Nordvest og tre områder i Utah som medlem af De Halvfjerds’ Præsidium.

Ældste Rasband gik på University of Utah. I 1995 tildelte Utah Valley College ham en æresdoktorgrad i erhverv og handel. I 1976 begyndte han at arbejde som en salgsrepræsentant for Huntsman Container Company, og i 1987 blev han udnævnt til direktør og øverste leder for Huntsman Chemical Corporation.

Da han forlod Huntsman Chemical Corporation i 1996 for at tjene som missionspræsident i New York, sad han også i bestyrelsen.

Ældste Rasband har haft utallige kirkekaldelser heriblandt fuldtidsmissionær i De Østlige Staters Mission (1970-1972), missionær på Tempelpladsen, biskop og medlem af Kirkens 150-års komité. Han præsiderede over missionen i det nordlige New York City fra 1996 til 1999.

Ældste Rasband blev født i Salt Lake City i Utah i 1951. Han blev gift med Melanie Twitchell i 1973. De har fem børn og 22 børnebørn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.