Nyhed

Sunday Times besøger en mormon-menighed i London

Den engelske avis The Sunday Times besøgte for nylig en mormon-menighed til deres gudstjeneste og møder om søndagen i Clapham Common, London, England. Biskop Chris Cooke, som ledede menighedens gudstjeneste, og kirkens talsmand Debbie Twigger, blev interviewet til avisens videoindslag. Avisen stillede spørgsmål om mormonernes tilbedelse, historie og Mormons Bog.

Indslaget inkluderer et særligt blik ind i gudstjenesten i wardet i Clapham Common, som biskop Cooke sagde inkluderer salmer og taler. Han forklarer, at medlemmer i menigheden yder frivillige bidrag til gudstjenesten: "Medlemmerne gives forskellige ansvar, så alle er en lægmands-præst på sit eget område."

Se videoindslaget på engelsk:

Debbie Twigger lagde vægt på, at mormonernes tro er en kristen tro ved navnet Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Den fokuserer på at tjene hinanden og samfundet. Biskop Cooke konkluderede med at indskyde, at denne gavmilde tjeneste og delte kærlighed for evangeliet giver »stor ... glæde og lykke.«

Videoindslaget blev udgivet den 9. september og kunne ses både på The Sunday Times' app til nyheder, og på deres website.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.