Emne

Retningslinjer for omtale - Kirkens navn

Kirkens officielle navn er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det fulde navn blev modtaget ved åbenbaring fra Gud til Joseph Smith i 1838.

  • I den første omtale foretrækkes Kirkens fulde navn: »Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige«.
  • Når der er behov for en kortere henvisning, opfordres der til at bruge ordene »Kirken« eller »Jesu Kristi Kirke«. »Jesu Kristi genoprettede kirke« er også korrekt og acceptabelt.
  • Selv om ordet »Mormonkirken« længe offentligt har været anvendt om Kirken som et tilnavn, så er det ikke den officielle titel, og Kirken fraråder anvendelsen af den. Undgå venligst forkortelsen »LDS« (eller »SDH«) eller øgenavnet »Mormon« som erstatning for Kirkens navn som for eksempel i »Mormonkirken«, »SDH-kirken« eller »De sidste dages helliges kirke«.
  • Ved omtale af Kirkens medlemmer foreslår vi »medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige« eller »sidste dages hellige«. Vi beder om, at ordet »mormoner« ikke benyttes.
  • »Mormon« anvendes korrekt i navne som Mormons Bog, eller når det benyttes som adjektiv i historiske udtryk som »Mormonruten«.
  • Ordet »mormonisme« er ikke korrekt og bør ikke anvendes. Når man beskriver kombinationen af lære, kultur og livsstil, der er enestående for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, er vendingen »Jesu Kristi gengivne evangelium« præcist og foretrukket.
  • Når der omtales personer eller organisationer, der praktiserer polygami, bør det nævnes, at ingen polygame grupper er tilknyttet Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.