Emne

Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus

 

Mormons Bog er siden dens udgivelse på engelsk i 1830 blevet oversat til 82 sprog og trykt i over 150 millioner eksemplarer. Den er blevet beskrevet som Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges »slutsten«. Kirkens medlemmer har fra begyndelsen godtaget den som hellig skrift.

Dette betyder dog ikke, at Mormons Bog erstatter Bibelen som hellig skrift for Kirkens medllemmer. Bibelen og Mormons Bog benyttes hånd i hånd til forkyndelse og personligt studium.

Sidste dages hellige anser også Mormons Bog for at være en optegnelse over store fordums amerikanske civilisationer.

Ifølge denne optegnelse stammer en af disse civilisationer fra en mand ved navn Lehi, der sammen med sin familie forlod Jerusalem omkring 600 f.Kr. De rejste hen til havet, byggede et skib og fortsatte rejsen over havet til det amerikanske kontinent.

Efter ankomsten til den nye verden blev en voksende disharmoni mellem familierne skyld i, at de delte sig i stammer, der i sidste instans udviklede sig til to nationer, der bekæmpede hinanden. Konflikter fulgte de næste optegnede 1.000 år og førte til den ene af disse nationers fald.

I denne beretnings kontekst findes en række profetier og vidnesbyrd om Jesus Kristus som verdens Frelser, deriblandt et bemærkelsesværdigt besøg af den opstandne Jesus til folket i den nye verden.

Mormons Bog beretter, at under Kristi tjenestegerning blandt folket i det fordums Amerika etablerede han sin kirke som i den gamle verden.

Ifølge optegnelsen levede folket i enighed og fremgang i næsten 200 år efter Kristi besøg.

Derefter begyndte folket med tiden at forlade Kristi lærdomme. Ondskabsfuldhed herskede iblandt dem, og en udslettende krig resulterede i en hel nations udryddelse.

Mormons Bog beretter om, hvordan disse begivenheder omhyggeligt blev optegnet på metalplader. Ansvaret for bibeholdelsen af og tilføjelser til denne optegnelse begyndte med det første folk, der forlod Jerusalem og blev siden givet videre fra generation til generation.

En af de sidste skrivere var en fordums amerikansk profet ved navn Mormon, som forkortede disse optegnelser, der strakte sig over århundreder, til en mere kortfattet beretning på guldplader.

Mormon videregav denne forkortede udgave til sin søn Moroni (udtalt Mo-ro-ni), den sidste overlevende person fra sin nation, som ved slutningen af sit liv begravede pladerne i en høj, der lå i, hvad der århundreder senere blev kendt som delstaten New York.

Sidste dages hellige tror på, at det var på denne høj, der i dag kaldes Cumorahøjen, der ligger i nærheden af Palmyra i New York, at Mormoni vendte tilbage i 1823 som en engel, der skulle lede den unge mand, Joseph Smith, til de skjulte plader. Joseph Smith genoprettede senere Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Kirkens spæde historie beretter om, at Moroni på et tidspunkt gav pladerne i Joseph Smiths varetægt, som tillod tre mænd at se dem og otte andre mænd at røre dem. De tre vidners nedskrevne vidnesbyrd kommer efter indledningen i Mormons Bog.

Joseph oversatte pladerne i løbet af tre måneder og gav derefter pladerne tilbage til englen Moroni.Mormons Bog blev første gang udgivet på engelsk i 1830 i New York.

I 1851 blev Mormons Bog oversat til dansk, den første oversættelse til et ikke-engelsk sprog. Og i år 2000 nåede Kirken en milepæl, der bragte det totale antal for oversættelser af Mormons Bog op på 100, inkluderet engelsk. Bogen er i sin helhed trykt på over 81 ikke-engelske sprog og udvalgte dele af den er trykt på 25 andre sprog.

I 1982 tilføjede man en undertitel, der skulle klarlægge og understrege formålet med Mormons Bog. Den fulde titel er Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus.

Udover at oversætte Mormons Bog nedskrev Joseph Smith også andre åbenbaringer, som han modtog fra Gud. Mange af disse åbenbaringer findes i to andre bøger af nutidig hellig skrift, som kaldes Lære og Pagter og Den Kostelige Perle.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.