Pressemeddelelse

Mormoner samles til verdensomspændende konference

Tiden er igen kommet, hvor medlemmer og venner af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige kan lytte til nutidige profeters og apostles budskaber. Kirkens halvårlige generalkonference foregår lørdag og søndag den 6. og 7. april 2013.

Konferencen finder sted i Salt Lake City i Utah i USA. Alle europæere, der er interesseret i at deltage i konferencen gennem internettet på lds.org eller satellittransmissionen i de lokale kirkebygninger, opfordres til at gøre det.

Generalkonferencen finder sted to gange om året og giver flere end 14 millioner medlemmer af Kirken mulighed for at modtage vejledning og høre åndelige budskaber fra kirkeledere. Lige som kirken på Det Nye Testamentes tid bliver Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ledet af profeter og apostle.

Selvom konferencen finder sted flere tusinde kilometer væk fra de europæiske medlemmer af Kirken, siger mange medlemmer, at konferencen både er vigtig og speciel for dem.

»Herrens Ånd er den samme i alle dele af verden, selv hvis de talende befinder sig langt væk,« siger Massimo Draghi, et medlem af Kirken fra Rimini i Italien. »Generalkonferencen er vigtig, fordi verden og samfundet ændrer sig hele tiden, og vi har brug for at kende Herrens vilje.«

Daryl Watson, der fører tilsyn med adskillige menigheder ved Dundee i Skotland, sagde, at de europæiske medlemmer er blevet vant til at deltage i generalkonferencen ved hjælp af forskellige teknologier.

»Medlemmer tænker ikke længere over, at de talende er ›så langt væk,‹«, sagde Watson. »Det væsentlige er, at budskaberne er tilgængelige for alle Kristi disciple her og nu, uden hensyntagen til hvor de befinder sig.«

Chris Cooke leder en menighed i London og udtrykte en lignende følelse. »Mennesker fra hele verden er alle Guds børn,« sagde Cooke. »Hans evangelium kan anvendes på os alle. Er vi ikke alle ensartede?«

Kirkeledere vil tale til konferencedeltagerne om forskellige åndelige emner fra familien til moral, tro og skriftstudium. Alle taler har det centrale budskab at opfordre kirkemedlemmer til at følge og drage tættere på Jesus Kristus.

»Ved generalkonferencen fortæller profeter og apostle os det, der især er vigtigt på dette tidspunkt,« siger Paul Baumann, et medlem af Kirken fra Hanau i Tyskland. »Det betyder noget for alle. Gud elsker os alle og ønsker, at vi alle er lykkelige, så han giver os mulighed for at lytte til en levende profets stemme.«

Ricardo Santana, et medlem af Kirken fra Lissabon i Portugal, sagde, at det er en særlig oplevelse for alle trofaste at deltage i generalkonferencen i deres egne lande.

»Generalkonferencen er et særligt møde, fordi alle medlemmer af Kirken over alt i verden kan samles og på samme tid lytte til de levende profeters ord,« fortæller Santana. »Det er som om, vi alle er samlet det samme sted og alligevel i stand til at føle den samme ånd.«

Udover åndelige budskaber fremføres musik af det velkendte Tabernakelkor, der understreger de evangeliske emner. Kirkemedlemmer siger, at musik ofte er en af deres yndlingsaspekter ved generalkonferencen, og at det øger mødets ånd.

»De salmer, som koret synger, er virkelig inspirerende, og de er min yndingsdel af konferencen,« siger Luis Melo, et medlem af Kirken fra Algarve i Portugal. »De hjælper mig til at føle Ånden og forberede mig på at tage imod generalautoriteternes budskaber.«

Konferencen transmitteres til mere end 7.400 kirkebygninger i 102 lande, og bliver oversat simultant til 94 sprog.

Efter konferencen bliver optagelser og transskriptioner af talerne tilgængelige for fortsat brug og undervisning. Mange mormoner over hele verden bruger i løbet af året talerne fra generalkonferencen til personlig udvikling individuelt, sammen med familie og ved kirkemøder.

»Jeg nyder virkelig at lytte til talerne, mens jeg går tur i skoven, takket være min mp3-afspiller,« fortæller Draghi. »Jeg kan lytte til og nyde talerne, lige når jeg vil. Det er nu blevet en 6 måneder lang konference.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.