Emne

Generalkonference

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige samles verden over til det, de kalder »generalkonference« to gange om året. Dette er ud over de ugentlige kirkemøder hver søndag.

Generalkonferencerne afholdes hver april og oktober måned og består af fem to-timers møder, der strækker sig over to dage. Møderne i april måned kaldes for de årlige konferencer, mens de i oktober kaldes de halvårlige.

Sessionerne, der afholdes lørdag formiddag, lørdag eftermiddag, søndag formiddag og søndag eftermiddag er åbne for alle, mens session lørdag aften forbeholdes sidste dages hellige mænd og unge mænd, der bærer præstedømmet.

Sidste dages hellige rejser fra alle dele af verden for at deltage i generalkonferencerne, som afholdes i Konferencecentret i Salt Lake Cityi Utah, der har plads til 21.000 personer. Der uddeles gratis billettertil hver session, og der en findes kø til standby for dem uden billet. Bygningerne nær Temple Square er fyldt med de mennesker, der ikke var plads til i Konferencecentret.

Eftersom det ikke er muligt for alle Kirkens 14 millioner medlemmer at deltage personligt til konferencen, så transmitteres møderne til over 7.400 kirkebygninger i 102 lande. Medlemmer kan også se konferencen på tv via tv-stationerne KSL eller BYU-TV, der holder til i Salt Lake City. Ligeledes streamer Kirken møderne live på hjemmesiden LDS.org og på Mormon Channel.

Under konferencen taler Kirkens ledere om flere forskellige åndelige emner. De taler til sidste dages hellige såvel som til repræsentanter fra myndigheder, samt repræsentanter fra trossamfund og samfund og andre konferencegæster. Blandt talerne er Kirkens ledere på verdensplan, præsident Thomas S. Monson, og hans rådgivere i Det Første Præsidentskab, Kirkens ledende organ. Der gives også taler fra medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum samt andre ledere.

Generalkonferencetalerne kan vare mellem 5 til 20 minutter. Der bliver ikke uddelt taleemner, hver enkelt taler vælger selv sit eget emne. Talerne dækker normalt over grundlæggende, evangeliske principper eller omhandler særlige emner i tiden, hvor lederne opmuntrer enkeltpersoner og familier i deres bestræbelser på at følge Jesus Kristus.

Når konferencen er overstået, udgives talerne på hjemmesiden LDS.org og trykkes i Kirkens tidsskrifter Ensign og Liahona , så medlemmer kan læse og studere dem.

Det er Mormon Tabernakelkoret, organister, andre kor i Kirken og forsamlingen, der står for musikken under sessionerne. Musikken understreger de evangeliske emner.

Siden 1830, da Kirken blev organiseret af Joseph Smith, har Kirkens ledere afholdt generalkonferencer. Ifølge historiker Glen M. Leonard: »Omtrent 30 døbte medlemmer tog del i den første konference sammen med andre, der var interesserede i Kirken.«

I dag oversættes konferencerne sideløbende til 92 sprog, lige fra albansk til yapesisk, for at kunne imødekomme et stort og voksende internationalt medlemstal. Amerikansk tegnsprog og undertekster er også tilgængelig.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.