Pressemeddelelse

Det Første Præsidentskab vejleder om at forvalte Kirken i vanskelige tider

Ressourcer stilles til rådighed som reaktion på de forsatte forstyrrelser forårsaget af COVID-19 pandemien

Hvordan drager man omsorg, giver en præstedømmevelsignelse eller sørger for Herrens nadver under en global pandemi? Disse er blandt de emner, der bliver adresseret af Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i et brev og to dokumenter sendt til troens globale ledere, idet den fortsætter med at håndtere COVID-19’s konsekvenser. Newsroom.ChurchofJesusChrist.org har også et tredje dokument (står herunder), som har svar på mange andre spørgsmål, der ikke er behandlet i Det Første Præsidentskabs brev til ledere.

De to dokumenter sendt til ledere forklarer administrative principper for Kirken i disse vanskelige tider.

»Vejledninger til essentielle ordinancer, velsignelser og andre funktioner i Kirken er vedlagt for at vejlede ledere gennem den igangværende krise og de svære tider, der ligger forude«, sagde brevet fra Det Første Præsidentskab. »Disse dokumenter er udstedt som reaktion på forstyrrelserne i Kirkens procedurer og medlemsaktivitet forårsaget af den verdensomspændende COVID-19 pandemi. De giver vejledning i den periode, hvor denne pandemi findes i et land eller i en region. Anden vejledning kan blive udstedt senere.«

Dokumentet om administrative principper giver opmuntring til ledere. Det bemærker alvoren af den nuværende, usædvanlige situation, ansvaret, der ligger på hver hellig om at være verdensborgere, en påmindelse om, at Herren har forberedt sin kirke på disse udfordringer og den krævede visdom, som ledere er nødt til at udvise i udførelsen af deres kirkelige pligter.

»Herren vil hjælpe os,« siger dokumentet. »Præstedømmets magt og medlemmernes retfærdighed vil bidrage til, at vi går fremad i de kommende dage.«

Læs hele dokumentet »Administrative principper i vanskelige tider«.

Det andet dokument adresserer troens essentielle ordinancer (dåb, bekræftelse, præstedømmeordinationer og indsættelser), præstedømmevelsignelser, administration af Herrens nadver, kirkemøder og anden daglig tjeneste ydet af sidste dages hellige.

Ceremonierne dåb, bekræftelse og præstedømmeordination skal udføres personligt. Om nødvendigt kan lederen, som har tilsyn med disse ordinancer (sammen med andre ledere, familie og venner) overvære det ved brug af teknologi.

En præstedømmevelsignelse kræver fysisk håndspålæggelse. Imidlertid siger dokumentet: »efter at have taget alle nødvendige forholdsregler, hvor situationen forbyder at lægge hænderne på en persons hoved, kan man bede en bøn, også ved brug af teknologi. Dette er en troens bøn og er ikke en præstedømmevelsignelse. Alle kan på alle tidspunkter bede, faste eller på anden måde drage omsorg for andre.«

Som det er sket siden midt i marts i år, kan lokale biskopper bemyndige præstedømmebærere i sin menighed til at forberede og administrere nadveren i deres hjem. »I de usædvanlige situationer, hvor nadveren ikke er til rådighed,« tilføjer dokumentet, »kan medlemmer trøstes ved at studere nadverbønnerne og på ny forpligtige sig selv til at efterleve de pagter, medlemmer har indgået og bede for den dag, hvor de igen personligt vil kunne modtage den og administreret af præstedømmet på rette måde.«

Læs mere i dokumentet »Vejledning til essentielle ordinancer, velsignelser, og andre funktioner i Kirken«.

Dette spørgsmål og svar-dokument besvarer adskillelige andre vigtige spørgsmål, der stilles af sidste dages hellige verden over. Følgende er bare 3 eksempler.

 • Kan bryllupper og begravelser afholdes i kirkebygninger?

  Der bør ikke afholdes bryllupper, receptioner og begravelser i kirkebygninger, når dette ikke er tilladt pga. regeringens påbud. I det omfang, loven tillader det, kan biskopper og stavspræsidenter udføre vielser under passende omstændigheder, hvor social afstand kan opretholdes. Teknologi kan også bruges for at gøre familie og venner i stand til at overvære begivenheden. Ledere og medlemmer bør overholde regeringers ordrer, påbud og vejledninger.

 • Skal tempelanbefalingsinterview fortsætte med at afholdes personligt?

  Nej. Medlemmer af biskopråd og stavspræsidentskaber må midlertidigt udføre disse interviews ved at bruge ansigt til ansigt teknologi. Medlemmet bør fortsat blive interviewet af både et medlem af biskoprådet og et medlem af stavspræsidentskabet.
   
 • Bør vi fortsætte med at deltage i bloddonationer?

  Ja, bloddonation fortsætter, men skal følge regeringens ordrer, påbud og vejledninger iværksat i hver enkelt lokalitet og anvisningerne i den organisation, der står for bloddonationen (Røde Kors eller andre). Kirkebygninger og deres parkeringspladser kan bruges af Røde Kors eller andre organisationer, der bruger mobile faciliteter, hvis alle regeringens ordrer, påbud og vejledninger følges.

Læs hele dokumentet med spørgsmål og svar »Reaktion på COVID-19: Svar på spørgsmål.«

»Vi er taknemmelige for den indsats mange af jer har ydet ved omhyggeligt at følge anvisninger fra nationale, statslige og lokale ledere i mange lande som reaktion på COVID-19 pandemien,« sagde Det Første Præsidentskab. »Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tager også passende forebyggende foranstaltninger og yder hjælp til de trængende. Under de nuværende omstændigheder og i situationer, der kan forekomme i fremtiden, vil Kirken og dens medlemmer trofast udvise vores engagement til at være gode borgere og gode naboer.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.