Nyhed

Vejledning til essentielle ordinancer, velsignelser og andre funktioner i Kirken

I usædvanlige tider kan ordinancer som regel udføres, mens man samtidig overholder de nødvendige forholdsregler. Når fx smitsom sygdom er en bekymring, bør de, der udfører ordinancer, vaske hænder grundigt og kan også bruge handsker eller ansigtsmaske.

Dåb og bekræftelser

Dåb og bekræftelser kræver tilladelse fra præstedømmelederen med de nødvendige nøgler. Når det er nødvendigt, kan dåbsmøder afholdes med så få som fire personer: Personen, der skal døbes, præsten eller den Melkisedekske præstedømmebærer, der udfører dåben samt to vidner. En dåb udføres under bemyndigelse fra en biskop eller missionspræsident, der bærer de nødvendige præstedømmenøgler. Biskoppen eller missionspræsidenten eller en, som de vælger (som kunne være et af vidnerne) skal overvære og registrere dåben og bekræftelsen. Om nødvendigt kan personen, der giver bemyndigelse, deltage ved brug af teknologi. Ledere, familie og venner må overvære det ved brug af teknologi. Når nadvermøder er midlertidigt aflyst, må nydøbte blive bekræftet lige efter dåben.

Præstedømmeordinationer og indsættelser

Præstedømmeordinationer og indsættelser kræver forhåndsgodkendelse fra personen, der bærer de rette præstedømmenøgler. De kræver også den fysiske håndspålæggelse af en, der er bemyndiget præstedømmebærer. Ordinancen skal overværes og registreres af den, der bærer præstedømmenøglerne eller en, som han vælger. Om nødvendigt kan denne person overvære ordinancen ved brug af teknologi. Ledere, familie og venner må overvære det ved brug af teknologi.

Ordinationer, kaldelser og indsættelser kan udføres uden først at blive opretholdt i menigheden eller staven, hvis dette i forvejen godkendes af personen, der bærer de rette præstedømmenøgler. Dette gør det muligt for Herrens værk at gå fremad, og handlingen bliver senere stadfæstet, når møderne starter igen.

Salvelse af syge

En præstedømmevelsignelse kræver fysisk håndspålæggelse. Normalt ville to eller flere bærere af Det Melkisedekske Præstedømme udføre ordinancen, men én kan gøre det alene. Hvis man efter at have taget alle nødvendige forholdsregler ikke kan lægge hænderne på persons hoved, kan man bede en bøn, også ved brug af teknologi. Dette er en troens bøn og er ikke en præstedømmevelsignelse. Alle kan på alle tidspunkter bede, faste eller på anden måde drage omsorg for andre.

Administration af nadveren

Medlemmer bør drage nytte af velsignelserne ved at deltage i nadvermøder og deltage i nadveren ugentlig, hvis det er muligt. Under usædvanlige omstændigheder, når nadvermøder ikke afholdes over længere tid, kan biskoppen bemyndige værdige præstedømmebærere i hans menighed til at forberede og administrere nadveren i deres eget hjem eller i andre medlemmer af menighedens hjem, når der ikke er en værdig præst eller melkisedekske præstedømmebærer i hjemmet. (Se Kirkens håndbog, 18.9.1.) Når det er nødvendigt, kan nadveren administreres af en enkelt præst eller melkisedekske præstedømmebærer.

Medlemmer kan selv sørge for brød og vand. Dog bør nadveren forberedes af en eller flere bemyndigede præstedømmebærere. Præstedømmebærere, der administrerer nadveren bør være samme sted som dem, der modtager den, når brødet brydes, velsignes og omdeles. I de usædvanlige situationer, hvor nadveren ikke er til rådighed, kan medlemmer trøstes ved at studere nadverbønnerne og på ny forpligtige sig selv til at efterleve de pagter, medlemmer har indgået og bede for den dag, hvor de igen personligt vil kunne modtage den og administreret af præstedømmet på rette måde.

Personer og familier bliver velsignet, når de kan afholde en privat, hjemmecentreret gudstjeneste på sabbatten, enten personligt eller adskilt. Sådanne gudstjenester kan indeholde bønner, salmer og studium af evangeliet. Når bemyndiget, og når præstedømmebærer(e) er til stede, kan nadveren velsignes og omdeles.

Andre funktioner i Kirken

Møder. Under ekstreme forhold kan ledere midlertidigt aflyse møder og aktiviteter. Når omstændighederne kræver det kan biskoprådsmøder, interview og menighedsrådsmøder foregå ved brug af teknologi, såsom telefon- eller videoopkald. Biskopper og menighedens ledere kan bruge teknologi til at viderebringe budskaber, for at supplere et medlems hjemmecentrerede tilbedelse.

Omsorg. Omsorgsgivende brødre og søstre vil opdage, at der er mange måder at give den nødvendige støtte til deres tildelte personer og familier. Om der drages omsorg personligt eller ved brug af teknologi, afhænger af lokale omstændigheder og behovene, ønskerne og helbredet hos dem, der er involveret. Omsorgsinterview kan udføres ved brug af teknologi, når det er nødvendigt. I ekstreme tilfælde kan personlig omsorg begrænses til at imødekomme et seriøst og presserende fysisk, mentalt eller følelsesmæssigt behov. Omsorgsgivende brødre og søstre bør vise deres kærlighed og støtte på passende måder.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.