Nyhed

Reaktion på COVID-19

Svar på spørgsmål

Udover dokumentet »Vejledning til essentielle ordinancer, velsignelser og andre funktioner i Kirken« besvarer dette dokument spørgsmål vedrørende forvaltning af Kirken under COVID-19 pandemien.

Disse dokumenter er udstedt som reaktion på forstyrrelserne i Kirkens procedurer og medlemsaktivitet, forårsaget af den verdensomspændende COVID-19 pandemi. De bør bruges som vejledning i den periode, hvor denne pandemi og dets tilhørende officielle begrænsninger af møder i Kirken og offentlig eksponering findes i et land eller geografisk del af et land. Anden vejledning kan blive udstedt senere.

Biskopper og stavspræsidenter bør være påpasselige og opmærksomme på lokale omstændigheder og bestemmelser. De bør opfordre medlemmer af Kirken til at overholde loven. Spørgsmålene og svarene nedenfor bør anvendes omhyggeligt:

Yderligere dokumenter omhandlende COVID-19 kan findes på newsroom.ChurchofJesusChrist.org.

Hvis der forefindes særligt vanskelige spørgsmål bør stavspræsidenter kontakte deres områdepræsidentskab.

I. Præstedømmeordinancer og familielejligheder

Administration af nadveren

Må præstedømmebærere administrere nadveren i andre medlemmer af menighedens hjem, hvor der ikke bor en værdig præst eller melkisedekske præstedømmebærer?

Som regel, ja. Mange regeringsdirektiver og lokale restriktioner begrænser denne fremgangsmåde i mange lande og byer. Indtil videre bør præstedømmebærere ikke komme ind i kirkemedlemmers hjem, som de ikke er i familie med, for at administrere nadveren. I denne tid kan medlemmer blive velsignet ved at studere nadverbønnerne og på ny forpligte sig selv til at efterleve de pagter, medlemmer har indgået, og bede for den dag, hvor de igen vil kunne modtage den personligt og administreret af præstedømmet på rette måde.

Patriarkalske velsignelser

Kan der stadig planlægges patriarkalske velsignelser?

Patriarkalske velsignelser bør midlertidigt udskydes. Dog, hvor det er muligt, bør de, der forbereder sig til at tjene på mission, få en patriarkalsk velsignelse, inden de begynder deres missionærtjeneste.

Bryllupper, receptioner og begravelser

Tillader de nye vejledninger at afholde bryllupper (herunder receptioner) og begravelser i kirkebygninger?

Der bør ikke afholdes bryllupper, receptioner og begravelser i kirkebygninger, når dette ikke er tilladt pga. regeringens påbud. I det omfang, loven tillader det, kan biskopper og stavspræsidenter udføre vielser under passende omstændigheder, hvor social afstand kan opretholdes. Teknologi kan også bruges for at gøre familie og venner i stand til at overvære begivenheden. Ledere og medlemmer bør overholde regerings ordrer, påbud og vejledninger.

Hvor loven tillader det, kan biskopråd og medlemmer af stavspræsidentskabet lede et møde ved graven. Teknologi kan også bruges for at gøre familie og venner i stand til at overvære og optage begivenheden. Hvis det ønskes, kan en større mindehøjtidelighed afholdes senere, når omstændighederne tillader det.

Navngivning og velsignelse af børn

Tillader vejledningerne at man kan velsigne børn i hjemmet?

Ja. Når bemyndiget af biskoppen kan velsignelsen udføres i familiens hjem i stedet for i kirken. Dette bør rapporteres på passende vis.

II. Forvaltning af menighed og stav

Møder og interview

Kan møder i biskopråd, stavspræsidentskaber, højråd, andre præsidentskaber og interview afholdes personligt?

Disse beslutninger bør træffes lokalt på baggrund af al tilgængelig information. Møder og interview kan foregå ved hjælp af teknologi, når det er muligt.

Registrering af mødetilstedeværelse

Hvordan skal rapportering af tilstedeværelse beregnes og rapporteres, nu da møder er aflyst?

Tilstedeværelse skal ikke rapporteres, da søndagsmøder midlertidigt er aflyst.

Brug af bygninger og faciliteter

Kan bygninger og sportsfaciliteter stadig bruges? Må unge samles for at spille fodbold på Kirkens udendørs baner og arealer?

Aktiviteter i grene, menigheder og stave er midlertidigt aflyst. Individer bør følge »Forebyggende foranstaltninger for medlemmer«. Medlemmer bør overholde regerings ordrer, påbud og vejledninger.

Kan aktiviteter i kirkebygninger såsom sport, korøvelse og klavertimer fortsætte?

Aktiviteter såsom sport, korøvelse og klavertimer er midlertidigt aflyst. Medlemmer bør overholde regeringsordrer, påbud og vejledninger.

Hvad skal der ske med afvænnings- og selvhjulpenhedsklasser, der afholdes ugentligt i kirkebygninger?

De bør afholdes ved brug af teknologi.

Bør slægtshistoriske centre i stavscentre lukke?

Ja. Medlemmer bør bruge teknologi derhjemme.

Seminar og institut

Se alle spørgsmål CES vejledninger som reaktion på COVID-19.

Tiende og donationer

Vil biskopråd stadig tage imod tiende og donationer personligt og indtaste dem i løbet af ugen, eller bør det kun gøres elektronisk så længe møderne er aflyst?

Når det er muligt, bør medlemmer donere online. Medlemmer, der ikke har mulighed for at donere online, kan stadig give dem fysisk til medlemmer af biskoprådet eller sende dem ved brug af tiendekonvolutter, medmindre områdepræsidentskabet finder dette upassende. Yderligere spørgsmål bør stilles til områdepræsidentskabet.

FSY-stævner

Vil der blive afholdt FSY-ungdomsstævner til sommer (2020)?

FSY 2020-konferencer, der er planlagt i USA og Canada i 2020 er udskudt til 2021. Stave, der er inviteret til at deltage i FSY-stævner i 2020, vil nu deltage i 2021. En opdateret tidsplan over FSY-stævner i USA og Canada i 2021-2023 vil opdateres snarligt. Tilbagebetalinger til dem, der har tilmeldt sig, vil finde sted automatisk. Unge fra stave, der var inviteret i 2020, og som stadig møder alderskravene bliver inviteret til at deltage i FSY i 2021. Udenfor USA og Canada vil områdepræsidentskaber give instruktion om hvorvidt FSY-stævner vil blive afholdt, i overensstemmelse med vejledninger fra regeringer i deres lokalsamfund og lande. Yderligere information om FSY-stævner kan findes på FSY.ChurchofJesusChrist.org.

III. Missionærtjeneste

Før mission

Bør missionspapirer fortsat behandles af lokale præstedømmeledere? Vil missionærer blive kaldet i den nærmeste fremtid?

Ja.

Kan biskopper og stavspræsidenter interviewe kommende missionærer personligt?

Ja, men interview med kommende missionærer bør helst afholdes ved brug af ansigt til ansigt teknologi, når det er muligt.

Missionærernes hverdag

Kan missionærer fortsætte med personligt at undervise, når det kræves af dem, at de bliver i deres lejligheder?

Nej. Missionærer bør overholde regeringers ordrer, påbud og vejledninger såvel som anvisninger fra områdepræsidentskabet og missionspræsidenten. De må dog stadig gerne undervise deres kontakter ved brug af teknologi. (Se missionær-videoserien om at undervise ved brug af teknologi)

Kan missionærer fortsætte med at kontakte på gaden?

Missionærer bør overholde regeringers ordrer, påbud og vejledninger og følge de anvisninger, de modtager fra områdepræsidentskabet og missionspræsidenten.

Må missionærer give velsignelser til personer, der udviser symptomer på coronavirus?

Nej. Missionærer bør ikke besøge personer, der er testet positive for, udviser symptomer på eller har været i kontakt med nogen, der er smittet med COVID-19. De må yde omsorg for dem ved brug af teknologi og bede for dem.

Bør missionærer fortsætte med at tilbyde tjeneste og arbejde med JustServe?

Missionærer bør overholde regeringers ordrer, påbud og vejledninger såvel som anvisninger fra områdepræsidentskabet og missionspræsidenten.

Medlemsmissionering

Kan medlemsmissionering fortsætte?

Ja, under ledelse af stavspræsidenten og biskoppen. Medlemsmissionering er underlagt de samme begrænsninger på personlige besøg som fuldtidsmissionering, indtil omstændighederne tillader andet.

Missionærmøder

I stedet for missionsture kan områdepræsidentskabet så deltage i lederskabs- og zonemøder?

Fysiske forsamlinger af missionærer ved zonemøder er midlertidigt aflyst. Møder kan afholdes ved brug af teknologi, når det er nødvendigt.

IV. Tempeltjeneste

Tempelanbefalingsinteview og aktivering

Bør medlemmer af Kirken opfordres til at have en gyldig tempelanbefaling?

Ja. En gyldig tempelanbefaling anerkender en persons værdighed til at komme i templet, selv når tempeltjeneste ikke er mulig.

Skal tempelanbefalingsinterview fortsætte med at afholdes personligt?

Nej. Medlemmer af biskopråd og stavspræsidentskaber må midlertidigt udføre disse interviews ved at bruge ansigt til ansigt teknologi. Medlemmet bør fortsat blive interviewet af både et medlem af biskoprådet og et medlem af stavspræsidentskabet.

Bør der udstedes tempelanbefalinger, selv uden underskrifter?

Ja. Medlemmer af biskopråd må udføre interview ved brug af tilgængelig teknologi. Efter interviewet skriver de under på anbefalingen, tager et billede af den og sender billedet til stavssekretæren. Han bør så aflevere eller sende den underskrevne anbefaling til medlemmet. Medlemmet bør underskrive anbefalingen, når den modtages.

Efter medlemmet af stavspræsidentskabet har interviewet medlemmet bør han eller stavssekretæren aktivere anbefalingen uden en underskrift. Når nadvermøder og andre møder begynder igen, bør medlemmet få sin anbefaling underskrevet af et medlem af stavspræsidentskabet, hvis den ikke allerede er underskrevet.

V. Andre spørgsmål

Bør vi fortsætte med at deltage i bloddonation?

Ja, bloddonation fortsætter, men skal følge regeringens ordrer, påbud og vejledninger iværksat i hver enkelt lokalitet og anvisningerne i den organisation, der står for bloddonationen (Røde Kors eller andre). Kirkebygninger og deres parkeringspladser kan bruges af Røde Kors eller andre organisationer, der bruger mobile faciliteter, hvis alle regeringens ordrer, påbud og vejledninger følges.

Bør ledere underrette medlemmer, som kan have været i kontakt med andre medlemmer af Kirken, som enten har været udsat for eller smittet med COVID-19?

Generelt set ja, heriblandt at underrette omsorgsgivende brødre og søstre, hvis pligter naturligt ville bringe dem i kontakt med de smittede medlemmer. Disse ledere og omsorgsgivende brødre og søstre bør rådes til at fortsætte med at drage omsorg, men ved brug af teknologi og på afstand og at følge vejledningerne i »Forebyggende foranstaltninger for medlemmer«. Medlemmer bør overholde relevante love, heriblandt regeringens ordrer, påbud og vejledninger.

Yderligere spørgsmål bør stilles til områdepræsidentskabet, som kan give den nødvendige vejledning.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.