Pressemeddelelse

Brev fra Det Første Præsidentskab

Til: Generalautoriteter, øverste ledere, områdehalvfjerdsere, stavs-, missions-, distrikts- og tempelpræsidenter, biskopper og grenspræsidenter

Kære brødre og søstre:

Administrative principper i vanskelige tider

Vi er taknemmelige for den indsats mange af jer har ydet ved omhyggeligt at følge anvisninger fra nationale, statslige og lokale ledere i mange lande som reaktion på COVID-19 pandemien. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tager også nødvendige foranstaltninger for at hjælpe de trængende.

Under de nuværende omstændigheder og i situationer, der kan forekomme i fremtiden, vil Kirken og dens medlemmer trofast udvise vores engagement til at være gode borgere og gode naboer.

Vedhæftet dette brev er dokumenter, der forklarer administrative principper i Kirken i vanskelige tider. Vejledninger til essentielle ordinancer, velsignelser og andre funktioner i Kirken er vedlagt, for at vejlede ledere gennem den igangværende krise og de svære tider, der ligger forude.

Disse dokumenter er udstedt som reaktion på forstyrrelserne i Kirkens procedurer og medlemsaktivitet forårsaget af den verdensomspændende COVID-19 pandemi. De giver vejledning, så længe denne pandemi findes i et land eller i en region. Anden vejledning kan blive udstedt senere.

                                                                       Med kærlig hilsen

                                                                       Det Første Præsidentskab

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.