Nyhed

Administrative principper i vanskelige tider

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fokuserer på guddommeligt givne ansvar for at hjælpe medlemmer med at fortsætte på pagtens sti mod evigt liv. For at nå dette guddommelige mål tilvejebringer Kirken og dens ledere præstedømmets myndighed og nøgler, pagter og ordinancer og profetisk vejledning. Kirken inviterer alle til at komme til Jesus Kristus og til trofast at adlyde hans befalinger.

Vanskelige tider

Skrifterne gør det klart, at vi i denne uddeling vil møde vanskelige tider. Under svære omstændigheder vil Kirken forkynde fundamentale principper og forrette de nødvendige ordinancer til velsignelse for vor himmelske Faders børn. Uanset tid og omstændigheder er visse ting grundlæggende i Herrens kirke. Heriblandt er hellige lærdomme og ordinancer.

Verdensborgeres ansvar

Medlemmer af Kirken er taknemmelige for mange landes love rundt omkring i verden, som beskytter religionsfrihed, og som respekterer den hellige samvittighedsfrihed.

Kirkens underviser om, at dens medlemmer bør overholde og støtte landets love der, hvor de bor. Disse regeringer indfører sådanne love, som efter deres mening er bedst til at varetage befolkningens interesser. Vi anerkender, at alle personlige rettigheder, i usædvanlige omstændigheder, må begrænses i et rimeligt omfang for i en periode at kunne beskytte offentlighedens sikkerhed.

I tider med pandemi og naturkatastrofer vil Kirken følge officielle ordrer ved at udføre nødvendige handlinger såsom at aflyse eller udskyde møder eller andre forsamlinger. Kirken og dens medlemmer er dedikeret til at være gode borger og gode naboer. Kirken har en lang historie med at række ud og give hjælp til de trængende.

Samtidig med at vi er dedikerede til at være gode globale borgere, så hævder vi respektfuldt, at rimelige tilpasninger bør blive givet til alle troende mennesker, idet de stræber efter at deltage i ritualer, der er grundlæggende for deres tro.

Herren har forberedt sin kirke

Mangeårig inspireret ledelse har forberedt Herrens kirke og dens medlemmer, både timeligt og åndeligt, på forandrende og udfordrende tider.

Udover det mangeårige råd til dens medlemmer om at have et forråd af mad i deres hjem, har medlemmer af Kirken fokus på at holde sabbatsdagen hellig, yde omsorg for andre og at styrke Det Melkisedekske Præstedømmes kvorum og Hjælpeforeningen. Herren har gennem sine profeter øget fokus på hjemmecentreret, kirkestøttet evangelisk læring og efterlevelse. Medlemmer er blevet opfordret til virkelig at gøre deres hjem til tilflugtssteder med tro, hvor børn og unge bliver undervist i evangeliet. Læseplanen for Kom og følg mig angiver en model til, hvordan medlemmer overalt kan lære om evangeliet i deres hjem og i kirken. Program for børn og unge er også hjemmecentreret og giver forældre mulighed for at styrke deres børn åndeligt, intellektuelt, fysisk og socialt.

Medlemmer opfordres til at bruge teknologi til at dele evangeliske budskaber på normale og naturlige måder. Missionærer er blevet udstyret med enheder, der giver dem mulighed for at finde og undervise, selv når personlig kontakt ikke er mulig. Medlemmer kan udføre slægtsforskning fra deres hjem.

Når vi ser på disse sammenflettende mønstre, der dannes af disse indsatser og mange andre, kan vi se, hvordan Herren omhyggeligt har orkestreret og arrangeret os til at forbedre os på vanskelige tider.

Fundamentale principper og ordinancer

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er en ordens kirke. Ordinancer og velsignelser er hellige handlinger, udført med præstedømmets myndighed. Selvom nogle af procedurerne ændres efter omstændighederne, må fundamentale lærdomme, principper og ordinancer beskyttes.

Mange ordinancer kræver håndspålæggelse, fx bekræftelser, ordinationer, velsignelser, indsættelser og overdragelse af præstedømmenøgler. Sådanne ordinancer kræver, at præstedømmebæreren, der udfører ordinancen, er det samme sted som modtageren. Præstedømmets ordinancer kan ikke udføres på lang afstand ved brug af teknologi. Hvis omstændighederne kræver det, kan andre iagttage ordinancen adskilt ved brug af teknologi, hvis den præsiderende myndighed giver tilladelse dertil.

I disse vanskelige tider må præsiderende myndigheder udøve visdom i forhold til, hvilke ordinancer der bør udskydes midlertidigt. Når smitsomme sygdomme er en bekymring, bør de, som udfører ordinancer, tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte dem selv og andre.

Vedhæftet er vejledninger til essentielle ordinancer, velsignelser og andre funktioner i Kirken.

Disse dokumenter er udstedt som reaktion på forstyrrelserne i Kirkens procedurer og medlemsaktivitet forårsaget af den verdensomspændende COVID-19 pandemi. De bør bruges som vejledning så længe, som denne pandemi og dets tilhørende officielle begrænsninger på møder i Kirken og offentlig eksponering findes i et bestemt land eller geografisk del af et land. Anden vejledning kan blive udstedt senere.

Konklusion

Som profeten Nefi sagde, at »Herren ikke giver nogen befalinger til menneskenes børn, uden at han bereder en vej for dem, så de kan udføre det, som han befaler dem« (1 Ne 3:7). Herren vil hjælpe os. Præstedømmets magt og medlemmernes retfærdighed vil bidrage til, at vi går fremad i de kommende dage.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.