Nyhed

Mormonledere taler til de unge på deres sprog: Teknologi

På de fleste områder er ungdommen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ligesom deres jævnaldrende - de studerer, spiller sport, bruger tid sammen med vennerne og benytter alle former for tilgængelig teknologi. De er en integreret del af en generation af digitale indfødte, den første generation uden mindet om livet før mobiltelefoner og internettet.

Men mormonske teenagere er også anderledes end nogle af deres jævnaldrende. Mange deltager i skriftstudium hver morgen før skole og mødes med andre unge kirkemedlemmer en gang om ugen udover søndagsmøderne. De beder ofte og læser skrifterne dagligt. De henvender sig også helt naturligt til teknologi for at udforske deres religiøse tro, hvor de fx deler og diskuterer videoer og citater fra Kirkens ledere på sociale medier.

For de unge mormoner er religion ikke noget, der kun foregår om søndagen, men en del af hvem de er. Så da Kirkens ledere bestemte, at det var tid til at forny undervisningsformen for de unge om søndagen, vidste de, at de havde brug for at levere nogle værktøjer, så de kunne integrere deres tro med deres digitale liv.

»Ungdommen i dag står over for en aldrig ophørende strøm af digitale distraktioner, der trækker dem i mange forskellige retninger, mange af hvilke er ødelæggende eller unødvendige,« siger ældste Neil L. Andersen fra De Tolv Apostles Kvorum. »Kirken skal spille en vigtig rolle som en kilde til det gode for unge i en teknologisk verden. Vores nye online-baserede læseplan søger at hjælpe de unge med at anvende Jesu Kristi lærdomme i deres egne liv, både gennem digitale medier og øget medmenneskeligt samspil idenfor og udenfor klasserne.«

Læseplanen – som har navnet Kom og følg mig – fokuserer på at give undervisere i Kirken ressourcer til at undervise evangeliets lærdomme på den måde, Jesus Kristus underviste. Titelen henviser til Kristi ord i Lukas 18:22 (se også Matthæus 26:24, Markus 1:17, Lukas 9:23). Undervisere bliver bedt om at efterligne Frelserens måde at undervise på – at elske og kende dem, han underviste, at forberede sig gennem faste og bøn, at bruge skrifterne, at dele autentiske eksempler, at stille spørgsmål til dem, han underviste, at invitere personer til at skride til handling, og til at være et eksempel.

Den forrige læseplan blev undervist ud fra trykte håndbøger, og undervisningsmaterialet var det samme for hver menighed over hele verden. Håndbøgerne manglede ofte de mest opdaterede ressourcer og lærdomme. Den nye læseplan kan opdateres i takt med, at nye ressourcer og lærdomme bliver gjort tilgængelige, og undervisere bliver bedt om at bruge de online ressourcer til at skabe en lektion, der er skræddersyet til de unge i deres klasse.

Hver måned udvælger ledere og undervisere nu lektioner fra en online samling af lektioner, som de mener vil møde ungdommens behov i deres lokale menigheder. Det er en læseplan, som er designet til at tilpasse sig ungdommen, og den indeholder videoer, musik og grafik, som er tilgængelige gennem Kirkens website for unge og gennem mobile applikationer (på engelsk).

Om at bruge den nye læseplan

Før læseplanens introduktion i januar blev den udviklet og testet i pilotprogrammer i menigheder over hele verden, inklusive 16-årige Amy Jensens menighed i Mission Viejo, Californien. Jensen siger, at videoerne i det nye program har hjulpet hinde til at lære bedre.

»Det er sådan jeg forstår–visuelt«, siger hun. »Jeg kan bedre holde mig opmærksom og forstå det bedre, og se videoen igen, hvis jeg har brug for det.«

De digitale værktøjer er kun én del af programmets mere individualiseretde tilgang til at undervise.

»Kom og følg mig er blevet tilpasset til ungdomens behov ved at udnytte flere metoder,« sagde ældste Christoffel Golden Jr. af De Halvfjerds. »[Det] vil hjælpe de unge … til at internalisere evangeliet i deres liv på en dybere måde.«

For at hjælpe dem til bedre at forstå evangeliets principper, opfordres de unge til at undervise lektioner. De af dem som har gjort det, siger, at det var svært, men givende, at undervise sine jævnaldrende.

»Man har virkelig brug for [at være forberedt] for at kunne gøre det til en god lektion,« siger Shaniel McCary, 17, deltager i pilotprogrammet i Basin City, Washington. »Så du forbereder dig ved at bede Himmelske Fader om at være med dig. Du forbereder sig så godt du kan, og når du så kommer derind, vil han håndtere resten.«

Den nye læseplan lægger stærkt tryk på unges deltagelse, både som studerende og som undervisere. De unge bliver bedt om at ankomme til timerne klar til at lære, selv at studere skriftsteder og andre lærdomme, og at dele det, som evangeliet betyder for dem, med deres jævnaldrende og familie.

»Vi deltager meget mere i diskussioner, og man lærer mere fra hinanden,« sagde Jensen.

Tony Hernandez en leder i en menighed i Orlando, Florida, der var en del af pilotprogrammet, sagde, at det tog en del tid, før man forstod den nye tilgang.

»I begyndelsen var de unge ret stille,« sagde Hernandez. »Vi lever i et samfund, hvor de ofte hellere vil sende tekstbeskeder end at tale, så det gik ikke så godt i begyndelsen med at bede dem om at dele deres tanker.«

Men efter nogle få måneder begyndte de unge at blive tilpas med den nye læseplan, sagde Hernandez. »De unge begyndte at involvere sig, dele og svare på ting, og det blev til noget rigtig godt for dem,« sagde han. »De byggede kammeratskaber, og nu føler de sig frie til at dele deres tanker om evangeliet. Jeg elsker det.«

Darcy Chavez er også en del af en menighed, der anvender pilotprogrammet i Mission Viejo, og hun sagde, at de nye lektioner hjalp hende til at komme tættere på de andre unge.

»Der bliver delt langt flere personlige oplevelser i klassen, og når jeg har delt ting, så indså jeg, at andre piger kunne relatere til dem, og jeg ville aldrig have forestillet mig, at de havde oplevet noget lignende,« sagde Chavez.

Lektionerne udgives som skitser med henvisninger og links til skriftsteder, videoer og nye lærdomme fra Kirkens ledere. Fordi lektionerne fortsat kan opdateres, vil de unge høre nutidige eksempler på, hvordan Kirkens lærdomme kan anvendes i deres liv og til at løse deres problemer.

»Det får os til at tænke over, hvordan vi kan anvende det, vi lærer i Søndagsskolen, i vores liv,« sagde Chavez. »Det bringer perspektiv ind i dit liv, når du er i skole og nogle gange føler dig udenfor; de valg jeg træffer, gør jeg, fordi det er det, vor Himmelske Fader har bedt mig om at gøre.«

Læseplanen beder også ungdomsledere om at blive venner med unge, opmuntre og støtte dem i deres personlige, åndelige hengivenhed.Disse lægmandsledere bedes om at involvere sig i de unges liv, som de underviser, og forsøge at forstå deres personlige åndelige behov.

»Jeres ansvar er ikke kun om søndagen; det er at komme til at kende [de unge], det er at komme til at kende til de ting, der har deres interesse,« sagde ungdomsleder Brian Lloyd, som var en del af pilotprogrammet i Basin City, Washington.

»Det er så personligt,« sagde Chavez. »Min lærer beder hver uge om, hvordan han skal undervise os for at få inspiration om, hvad vi har brug for at høre. Når jeg hører ham undervise ting, som jeg har bedt om, der egentlig ikke nødvendigvis passer med lektionen, så har det rørt mig og bragt mig tættere på min underviser og på vor Himmelske Fader og Jesus Kristus.«

De unge som har oplevet den nye læseplan siger, at den hjælper dem med at tjene hinanden.

»Jeg tror vi trækker læsset sammen nu,« sagde McCary. »Vi forsøger ikke kun at opbygge os selv individuelt, men vi trækker hinanden med på vejen; vi hjælper med at opbygge hinanden og bærer hinanden med os.«

Chavez sagde, at de nye lektioner alt i alt har hjulpet hende til at komme tættere på Gud.

»Jeg føler mig mere forbundet med min Himmelske Fader på en meget mere personlig måde,« sagde hun.

Alle Kirkens programmer søger at styrke tro på Jesus Kristus

Som nævnt tidligere er mormonske unge anderledes fra nogle af deres jævnaldrende på grund af Kirkens fokus på daglig religiøs hengivenhed. Fra mormonernes synsvinkel betyder det at være en, som følger Kristus, meget mere end blot at gå i kirke om søndagen.

For eksempel opfordres unge mormoner fra alderen 14-18 til at tilmelde sig fire års religiøs aftenskole, også kendt som seminar-programmet. Mormonske teenagere deltager også i Kirkens programmer for Unge Mænd og Unge Piger, hvor de mødes til religiøs undervisning om søndagen og flere gange om ugen til sociale aktiviteter, inklusive tjenesteprojekter, sport, camping og fester med dans. Unge mænd og kvinder gives også lederskabsstillinger indenfor deres respektive organisationer, hvor de lærer at sætte mål, planlægge gruppeaktiviteter og løse problemer. Kirkens Første Præsidentskab har også udarbejdet folderen Til styrke for de unge til teenagere. Principperne i denne folder - inklusive ærlighed, rent sprog, regelmæssig motion og at opnå så megen uddannelse som muligt - har grobund i Jesu Kristi lærdomme og opfordrer teenagere til at tage aktiv del i deres religion og fællesskab.

Unge mormoners dybe hengivenhed foranledigede en kristen forfatter til at skrive, at »mormonske teenagere har tendens for at være deres generations ›åndelige atleter‹, som træner i henhold til et evigt mål med en intensitet der kræver ofre, disciplin og energi.«

Denne hengivenhed fortsætter ofte ind i voksenalderen. En undersøgelse fra 2010 fra Pew Research Center(engelsk) viser, at mormoner er nogle af de højst rangerende af alle religiøse grupper, når det kommer til deres kundskab indenfor kristendom, Bibelen og anden religiøs information. Og en undersøgelse fra 2012 foretaget af professor Ram Cnaan fra University of Pennsylvania(engelsk) konkluderede, at aktive sidste dages hellige »betydeligt ofere melder sig som frivillige, og donerer envidere oftere til velgørende formål end den gennemsnitlige amerikaner, og er endnu mere gavmilde med hensyn til tid og penge end den øvre kvintil (de øverste 20%, red.) blandt religiøse mennesker i Amerika.«

Om det gælder studium af skrifterne i en Søndagsskole-klasse eller frivilligt at give tid og penge for at hjælpe dem, som er trængende, så gælder alt det, Kirken gør, om at hjælpe mennesker til at komme tættere på Jesus Kristus.

Hver måned vil Kirkens ledere og undervisere bruge en online samling af lektioner til at udvælge de lektioner, de tror bedst vil imødekomme de unges behov i deres forsamlinger. Det er en læseplan, der er designet til at tilpasse sig de unge. Den indeholder videoer, musik og grafik, som kan tilgås gennem Kirkens website for unge og mobile applikationer.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.