Emne

Kirkens ungdom

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tilbyder et omfattende program for de unge gennem dens organisationer Unge Mænd og Unge Piger. Unge mellem 12 og 17 år mødes i klasser om søndagen, hvor de modtager religiøs undervisning samt flere gange om måneden til sociale aktiviteter, blandt andet tjenesteprojekter, sport, lejrture og fester. Unge mænd og kvinder har også lederskabsstillinger inden for organisationen, hvorved de tilegner sig lederskabsfærdigheder såsom målsætning, planlægning af gruppeaktiviteter og problemløsning.

Unge Mænd

Værdige unge mænd ordineres som diakoner i Det Aronske Præstedømme i 12-årsalderen. Som 14-årige rykker de op og modtager embedet som lærer, derefter modtager de embedet som præst som 16-årige. Et af de primære ansvar som lederne i Unge Mænds program har, er at forberede unge mænd til at bære præstedømmeansvarene og opbygge vidnesbyrd om Jesus Kristus og hans evangelium.

Unge mænd, der har et embede i præstedømmet, har ansvaret for blandt andet at forberede og omdele nadveren (altergang) til Kirkens medlemmer under søndagsgudstjenesten, besøge og undervise medlemmer i deres hjem og indsamle donationer til de fattige.

Gennem dens målsætningsprogram, »Pligt mod Gud«, forbereder Unge Mænds organisation også drengene på fremtidens forpligtelser i deres familier, personlige liv og samfund.Derudover støtter og finansiere Kirken spejdersporten for unge mænd i USA og Canada.

Unge piger

Formålet med Unge Pigers program er at hjælpe teenagepiger med at opbygge deres vidnesbyrd om Jesus Kristus og tilegne sig færdigheder, der forbereder dem i deres roller som kvinder i Kirken samt bidragende samfundsborgere.

De unge pigers ledere planlægger ugentlige søndagsklasser, der underviser de unge piger i evangeliske principper og i, hvordan de anvendes i det daglige liv.

Unge piger deltager i et målsætningsprogram kaldet »Personlig fremgang«, hvor der sættes mål inden for otte værdinormer: tro, guddommelighed, personlig værdi, kundskab, valg og ansvarlighed, gode gerninger, retskaffenhed og dyd. Pigerne lærer også værdifulde færdigheder og modtager æresbevisninger gennem Unge Pigers lejrprogram.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.