Kommentar

Mormon og moderne

I stadig større udstrækning må religion bevise sin relevans i hvad nogle har kaldt en verdslig tidsalder. Mange søger bevis på relevans gennem empiriske undersøgelser. Eftersom tro og oplevelser med åndelighed som basis er fremmede for den sekulære tankegang, bliver de ofte afvist. Som en ny religion, der opstod i fuld offentlighed for mindre end 200 år siden er mormonismen og dens mirakuløse ophav for nogle et særligt let offer.

Men det at finde mening i mødet mellem tro og fornuft - uanset hvilken religiøse tradition - er en del af menneskets religiøse oplevelse. Sidste dages hellige tror, at mænd og kvinder besidder de guddommelige gaver at kunne ræsonnere intellektuelt og at have moralsk intuition. Hengivne tilhængere af mange af verdens trossamfund kultiverer begge. Mormoners lærdomme understreger behovet og ansvaret for at benytte både hovedet og hjertet i at tage beslutninger, at lære, i forhold og i tilbedelse. [1]

For mormoner behøver der ikke findes en konflikt mellem ens tro og meningsfuldt at kunne deltage i det moderne samfund. Trofaste sidste dages hellige beskæftiger sig på dette tidspunkt indenfor uddannelse, videnskab, forretning, de humanistiske fag og det politiske liv. I en pluralistisk verden har den moderne fornemmelsesevne tendens for at sætte områder for menneskelig aktivitet i bås. Men mormonernes tankegang opfordrer til at integrere dem. For eksempel bør ens individuelle karakter ikke adskille sig fra ens offentlige karakter. Ældste Richard G. Scott fra De Tolv Apostles Kvorum rådede: »Undgå at inddele jeres liv i kasser for beskæftigelse, kirke og familie, med forskellige standarder for hver inddeling. Jeres liv er en sammenhængende række, hvor de samme standarder for integritet og hårdt arbejde gælder for ethvert aspekt i jeres liv.«[2]

Selv om, at det engang var en del af samfundets helhed, bliver placeringen af religiøs tro i det offentlige nu ofte bestridt af polariserede ideologiske lejre. Men kategorierne tro og fornuft, skrifter og videnskab, religiøse og verdslig behøver ikke udelukke hinanden. Disse sfærer overlapper og kan nyde gavn fra hinanden, når de tilgås på retskaffen vis, med ydmyghed og visdom. Mormoner byder sandhed velkommen fra enhver kilde, og har det pragmatiske synspunkt, at dér hvor religion og videnskab lader til at kollidere, er det simpelthen fordi der er utilstrækkelige data til at forlige de to. Sidste dages hellige griber sådanne spændinger an som udfordringer for at lære, ikke modsigelser, som skal undgås.

Denne produktive spænding kan berige både sindet og hjertet. Al forståelse - åndelig eller rationel - udarbejdes gennem konstant eksamineren og opdagelse. Profeten Joseph Smith sagde: »Ved at bevise modsættelser manifesteres sandheden.« [3] Sidste dages hellige forventer ikke, at Gud ganske enkelt udleverer information. Han forventer af os, at vi kæmper med lives komplikationer gennem bønlig søgen og sund fornuft. »Du må gennemtænke det i dit sind,« underviser mormonernes skrifter, og så vil svarene komme. Dette mønster for at undersøge åbner døren til udvidede åndelige muligheder for mormoner.[4]

Selv om, at de ultimative mål for et religiøst og et verdsligt liv ikke altid står på samme linje, følger mormoner »Paulus’ formaning« ved at tragte efter alt, der er »dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt«, uanset kilden [5]. Sidste dages hellige aspirerer til at efterleve Joseph Smiths kald om at »indsamle alle gode og sande principper i verden og bevare dem i erindringen« [6] ved at omfavne en verden fuld af sandhed og mening. Præsident Boyd K. Packer af De Tolv Apostles Kvorum har opfodret »en harmonisk kombination af både intelligensen og ånden«. [7] Derfor adskiller mormoner ikke sandheder i forskellige båse.

Sidste dages helliges tro på, at fortsættende åbenbaring underbygger læringsprocessen og integrering af viden. Himlens vinduer er ikke lukkede. Ifølge mormoners skrifter har indlæring varig betydning, for »uanset hvilket intelligensniveau vi opnår i dette liv«, så vil det følge med os i livet herefter. [8] Mormoner tror virkelig, at Gud »endnu vil åbenbare mange store og vigtige ting« [9] til sine børn.
 

[1] Se Lære og Pagter 8:"

[2] »Sidste dages råd«. Ensign, juni 2001, s. 74

[3] History of the Church, 6:248

[4] Lære og Pagter 9:8

[5] Trosartiklerne 1:13

[6] Profeten Joseph Smiths lærdomme (1976), s. 316

[7] »Ærbødighed inviterer åbenbaring«. Ensign, november 1991, s. 21

[8] Lære og Pagter 130:18

[9] Trosartiklerne 1:9

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.