Kommentar

Kommentarer

Formålet med kommentarer på presse-mormon.dk er at gå i dybden med meningsudvekslingen omkring Kirken, forklare sidste dages hellige lærdomme og praksis, og kontekstualisere mormoners interaktion med det bredere samfund. Disse officielle kommentarer er rettet mod flere forskellige publikummer, inklusive journalister, akademikere, meningsdannere og Kirkens medlemmer generelt.

Essay: Beretninger af det Første Syn, 30. november 2014

De forskellige beretninger af det Første Syn fortæller en konsistent historie, selv om de naturligvis adskiller sig i fokus og detaljer. Nogle har fejlagtigt argumenteret for, at enhver variation i genfortællingen af historien er bevis på opdigtning. Tvært imod gør den rige historiske optegnelse os i stand til at lære mere om denne bemærkelsesværdige begivenhed, end vi kunne, hvis den var mindre veldokumenteret.

Essay: Er mormoner kristne? 24. november 2014

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige erklærer utvetydigt, at de er kristne. De tilbeder Gud, den evige Fader, i Jesu Kristi navn. Imidlertid har nogle i de sidste årtier påstået, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ikke er en kristen kirke. De hyppigst brugte årsager gennemgås i dette essay.

Hvorfor religion betyder noget: Sammenfletningen af familien og troen, 2. august 2014

Nutidens pres er stærkt, men det er rykkene fra fortiden og fremtiden også. Familie og tro – vore to store broer mellem her og nu – rækker længere end 100 år i begge retninger og udvider formålet og meningen med livet.

Hvorfor religion betyder noget: Den indre længsel, 22. marts 2014

Vores moderne verden tilbyder flere valg og muligheder end nogensinde før. Videnskab og teknologi udvider fortsat vores viden, og forskelligheden af de religiøse verdenssyn vokser fortsat. Vores horisont synes at udvide sig mere og hurtigere, end vi er i stand til at fatte. Men i sidste ende forbliver vi det samme åndelige væsen. I løbet af vores rejse holder den indre længsel ud.

Religionens relevans, 29. juli 2013

Religionens bredere spørgsmål bliver tabt i snævre kulturelle divisioner. Hvad betyder religion rent faktisk i menneskers liv? Hvilken rolle spiller religion i at skabe fællesskaber? Hvordan tiltaler religiøse overbevisninger livets mest udfordrende problemer? Sådanne spørgsmål kan ikke reduceres til politik alene; de er vedvarende anliggender, som er vævet dybt ind i menneskehedens rige stof.

Fang det åndelige i religiøse debatter i offentligheden, 29. januar 2013

Bestræbelser på at dissektere, analysere og forstå mormonernes tro resulterer i blandede succeser. Religion – inklusive de kulturer, folk, historier, praksisser og overbevisninger, der kommer med den – er kompleks og har mange facetter.

Religiøse værdier i det offentlige rum, 26. januar 2013

Vores offentlige samspil afslører meget om, hvem vi er som folk, hvilke værdier vi støtter, og hvilket samfund, vi ønsker at leve i. Debatten, der opstår fra det samspil, definerer, hvad vi ser som moralt acceptabelt, hvordan vi behandler andre, og hvordan vi selv forventer at blive behandlet. Konstant omsorg er nødvendig for at kultivere civilisationens opførsel og friheder.

Hvorfor religion er afgørende for samfundet, 15. januar 2013

Religiøs indlæring og tro er fortsat hjerteblodet for samfundets moralske etos. Religion underviser ikke kun dyd, men virker som katalysator for moralsk handling. Som sådan spiller religion en vigtig rolle i samfundet, der berettiger et særligt hensyn.

Mormon og moderne, 6. januar 2013

Mormoner byder sandhed velkommen fra enhver kilde, og har det pragmatiske synspunkt, at dér hvor religion og videnskab lader til at kollidere, er det simpelthen fordi der er utilstrækkelige data til at forlige de to. Sidste dages hellige griber sådanne spændinger an som udfordringer for at lære, ikke modsigelser, som skal undgås.

Høflighed: Et etisk grundprincip for mormonerne, 13. november 2012

Sidste dages helliges etiske liv kræver, at medlemmer behandler deres næste med respekt, uanset situationen. Deres opførsel i religiøse rammer bør være konsekvent med deres opførsel i verdslige rammer.

Mormonernes syn på fællesskab, 13. november 2012

En egenskab, der sædvanligvis tillægges sidste dages hellige, er, at de tager sig af deres egne. Selvom det som regel accepteres som et kompliment, er det kun halvdelen af historien. De sidste dages hellige ser også udad. Samarbejdet blandt de sidste dages hellige rækker også ud til større befolkningsgrupper og andre trossamfund.

(Kirkens danske pressesite er ret nyt. Denne oversigt vil blive opdateret løbende.)

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.