Pressemeddelelse

Respons på ændring i alderskrav for mormonmissionærer er fortsat entusiastisk og uden fortilfælde

Candace Richins var midt i hendes første år på Utah State Universitys volleyball hold for kvinder da bekendtgørelsen kom fra Kirkens præsident, Thomas S. Monson: Kvinder kan tjene som missionærer som 19-årige og mænd som 18-årige. Selv om, at hun var henrykt over muligheden for at tjene en mission tidligere, var Richins – som muligvis vile begynde på holdet i 2013 – bekymret, fordi hun ikke ville blive garanteret hendes stipendie og plads på holdet, hvis hun tog afsted.

Et par dage senere, i løbet af en klasse i religion i nærheden af universitetsområdet, vidste Richins, hvad hun skulle gøre.

»Jeg følte stærkt det indryk, at jeg skulle tage afsted, og at det skulle være nu,« siger Richins, som vil begynde missionærtjeneste til marts i Stockholm, Sverige. »Så jeg beslluttede lige der på stedet, at jeg ville tage afsted, og at det ikke var vigtigt, hvad jeg efterlod; jeg ville bare tage afsted og tjene Herren. Det var helt klart en svær beslutning, fordi det ikke bare påvirker mig, men også min træner, mine holdkammerater, hele skolen. … Men samtidig vidste jeg, at det var rigtigt, og at det, jeg var i gang med at gøre, var det korrekte valg, og at alle ville blive velsignet for det.«

Ligesom Richins oplevede det, er beslutningen at droppe alting ikke nemt for nogen ung mand eller kvinde i Kirken. Ikke destro mindre er responsen til bekendtgørelsen af 6. oktober fortsat entusiastisk, da et hidtil uset antal unge mænd og kvinder fortsat udfylder ansøgninger om at blive missionærer.

»Jeg har aldrig set noget påvirke en generation af unge mennesker, som det præsident Monson offentliggjorde den lørdag morgen til generalkonferencen,« siger ældste David F. Evans, chefdirektør for Kirkens Missionæradeling og medlem af de Halvfjerds. »Det, vi ser, er bare en absolut overvældende respons fra denne generation på invitationen fra Herren og hans profet om at stå op og tage ud og tjene ens medmennesker og prædike evangeliet.«

I ugerne efter bekendtgørelsen om missionærers alderkrav, rapporterede Kirken en dramatisk stigning i antallet af missionær-ansøgninger (fra 700 ansøgninger om ugen til 4.000), hvoraf kvinder udgjorde more en halvdelen af de ansøgende. Selv om, at antallet af ansøgninger efter bekendtgørelsen stadig er det dobbelte af, hvad den har været i fortiden, er det samlede antal af mænd og kvinder, som har ansøgt siden oktober, omkring det samme. Inden bekendtgørelsen var cirka 15 procent af Kirkens missionærer unge kvinder.


Hent nyhedsudgivelsen om missionærer på video (uden grafik, til brug af nyhedsmedier) i HD-udsendelseskvalitet

Hvad Kirken gør for at have plads til flere missionærer

Kirken har 347 missioner over hele verden, hver med gennemsnitligt 170 missionærer. For at have plads til denne voldsomme tilstrømning af missionærer, vil mange missioners kapacitet blive forøget til 250 missionærer. Når missionerne overskrider det nummer, vil nye missioner sandsyneligvis blive oprettet efter behov.

I en tale til missionærer på missionærskolen på juledag afkræftede ældste Russell M. Nelson af De Tolv Apostles Kvorum falske rygter om, at der blev åbnet missioner i områder, der på tidspunktet ikke er åbne for missionærarbejde. »Sådanne rygter er absolut falske. Afvis dem!« sagde ældste Nelson. »Denne Kirkes ledere indtræder i lande, der er nye for Kirken, gennem fordøren. Vi går ikke ind gennem bagdøren eller fra gaden. Vores forhold er baseret på ærlighed, åbenhed, integritet og fuldstændig overholdelse af lokale love.«

Missionspræsidenter forberede sig til et øget antal missionærer ved at træne de missionærer, der allerede tjener, så de kan træne ankommende missionærer. Missionspræsidenter ser også på, hvordan de bedst kan benytte sig af missionærer inden for hver missions grænser. Selv om, at det ansvar, der placeres på missionspræsidenter, vil forøges, bemærker ældste Evans, at det ikke vil blive overvældende.

»Vi har haft mange missioner, der har haft mellem 220 til 250 missionærer i løbet af den moderne Kirkes historie, forskellige steder,« siger han.

Fordi, at Kirken har har tilladt nogle missionærer i 48 lande at tjene som 18-årige de sidste mange, vil den største tilstrømning af missionærer på grund af bekendtgørelsen i oktober komme fra lande, hvor den lavere aldersgrænse ikke blev implementeret – inklusive Storbritannien, De Forenede Stater, Canada og Japan.

Der vil også foretages justeringer ved hver af Kirkens 15 missionærskoler (Missionary Training Centers). Træningstiden for missionærer, der vil tjene på samme sprog eller på et andet sprog, vil blive reduceret med 30 procent – de missionærer, som ikke skal lære et nyt sprog vil være på missionærskolen i to uger i stedet for tre, og de, som skal lære et nyt sprog, vil få 2 uger skåret væk fra deres tid på missionærskolen.

(Hent en b-roll i udsendelseskvalitet fra missionærskolen til brug af nyhedsmedier)

To nylige udvilinger gør reduceret tid på missionærskole muligt. For det første påbegyndte Kirken for et år siden et 12-ugers træningsprogram for missionærer i marken, før nogen kendte til den kommende bekendtgørelse om alderskrav – som gentager og underbygger meget af den træning, der foregår på missionærskoler. For det andet udførte Kirken en undersøgelse flere måneder inden bekendtgørelsen om alderskrav for missionærer, der viser, at det er muligt at forbedre en missionærs evne til at lære et andet sprog ved at sende ham ud i missionsmarken tidligere. Disse to ændringer ville været sket med eller uden bekendtørelsen om alderskrav for missionærer.

For at øge missionærskolernes kapacitet maksimerer hvert træningscenter mængden af tom plads, inklusive at komme flere køjesenge i hvert rum. For eksempel vil Kirkens største missionærskole i Provo, Utah, øge kapaciteten fra 3.000 til 4.800 på kort sigt. Planer på langt sigt overvejes også. Selv om, at Kirkens ledere besluttede midt i oktober ikke at fortsætte med at bygge en ni-etagers bygning, der blev foreslået for missionærskolen i Provo, udvikles der stadig planer for at øge centrets kapacitet på langt sigt.

»At undlade at nedrive de bygninger, der ville være blevet revet ned for at bygge den ni-etagers bygning, har vist sig at være en stor velsignelse på kort sigt,« siger ældste Evans, »for uanset hvad vi ville have gjort, ville det have sænket kapaciteten på kort sigt.«

»[Vi vil] være sikre på, at hver missionærs oplevelse af missionærskolen vil være fremragende,« siger Allen. »Det vil ikke blive en udvandet oplevelse; det vil ikke blive en billig oplevelse. Det vil blive en stor åndelig indlæringsopleelse, en tid med åbenbaring for de missionærer, mens de lærer, hvordan de bliver missionærer.«


Hent video af spørgsmål og svar--sessionen i udsendelseskvalitet (HD)

Taknemmelighed for fleksibilitet i muligheder for tilmelding på universiteter

Virkningen af bekendtgørelsen om alderskrav for missionærer har også en betydelig virkning på tilmelding ved universiteter i Utah og andre steder.

Ældste Evans bemærker, at Kirken er dybt taknemmelige for universitetsledere, som har taget skridt for at imødegå unge mænd og kvinder, som vælger at tjene. For eksempel bekendtgjorde University of Utah i slutningen af november en ny politik for udsættelse af tilmeldelser, som tillader studerende at udsætte påbegyndelsen af deres undervisning i op til syv semestre. Og i oktober udnævnte Utah State University en arbejdsgruppe, der overvejer strategier, som universitetet kan implementere for bedst at tilpasse sig til dem, som vælger at tjene en mission.

»Universiteternes imødegåenhed har været vidunderlig,« siger ældste Evans. »Deres villighed til at overveje Kirkens position og stræbe efter, at unge mennesker i Kirken kan optages, med håbet om, at de vil komme tilbage til deres institutioner, har været en stor, stor fornøjelse, og ve ville være forsømmelige, hvis ikke vi udtrykte værdsættelse af ethvert universitet, som yder denne indsats.«

Richins siger, at hendes missionærtjeneste vil hjælpe hende til at blive en bedre studerende, når hun vender tilbage.

»Jeg håber, at jeg vil være anderledes, når jeg vender tilbage. At jeg vil have ændret mig,« siger hun. »Jeg vil arbejde hårdere, være mere flittig i skolen, udvikle flere af mine talender, og jeg håber bare, at det udvikler mig mere som person.«

Miranda Rechis, som også har benyttet sig af de lavere alderskrav, og som snart vil være en missionær i Orsono, Chile, er enig. Hun siger, at missionærtjeneste vil hjælpe hende »med at blive mere moden, at være i stand til at tage … universitetet seriøst« når missionen er ovre.

Flere muligheder for missionærtjeneste

Det er ingen hemmelighed, at mange flere unge kvinder har meldt sig frivilligt til missionærtjeneste siden 6. oktober. Kirkens ledere er taknemmelige for deres villighed til at tjene. Til et pressemøde efter bekendtgørelsen sagde apostel Jeffrey R. Holland, at han »absolut vil glæde sig, hvis denne ændring af politik vil gøre det muligt for mange, mange flere unge kvinder at tjene,« og bemærker, at »de [kvinder], som vælger at tjene, er helt fantastisk vellykkede.«

Kirkens ledere er også generelt begejstrede over, at flere af Kirkens unge mennesker – mænd og kvinder – nu vil kunne tjene missioner.

»Dette er en invitation af kærlighed fra Herren til hele denne generation,« siger ældste Evans. »Det, jeg også vil sige, er, at skrifterne klargør – og jeg tror det Første Præsidentskab og de Tolv har klargjort det – … at vi alle er lige for Gud.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.