Pressemeddelelse

Kirkens apostle besøger Japan, Guam, Europa, Haiti, Elfenbenskøsten og Centralamerika

Medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige rejser over hele verden for at besøge medlemmer, træne lokale kirkeledere, besøge regeringer og andre ledere i samfundet og - vigtigst af alt - at være »særlige vidner om Kristi navn i hele verden« (L&P 107:23).

Nogle få af apostlenes rejser i dette år gengives i detaljer herunder, heriblandt besøg til tusinder af mennesker i Elfenbenskøsten, Europa, Guam, Haiti, Japan og flere lande i Centralamerika

Ældste Russell M. Nelson besøger Japans Udenrigs- og Justitsministerier


Den 1. marts 2013 besøgte ældste Nelson Japans udenrigsminister, Fuido Kishida, og justitsministeren, Sadakazu Tanigaki.

Udenrigsminister Kishida og Justitsminister Tanigaki takkede Kirken for den hjælp, den ydede efter den ødelæggende tsunami i 2011, bl.a. økonomiske bidrag og mere end 400.000 arbejdstimers tjeneste af lokale sidste dages hellige. Udenrigsminister Kishida gav også udtryk for sin påskønnelse af den indflydelse, som mormonmissionærer har på de japanske borgere.

»Disse gode mennesker er glade for at have vore missionærer,« sagde ældste Nelson. »Faktisk fortalte de os, hvor betydningsfuldt det er for dem, at unge mennesker fra andre lande kommer til deres land som missionærer, fordi de lærer om kulturen, de lærer at elske folkene, de lærer sproget og de vender tilbage som ambassadører for den japanske nation.«

Ældste Nelson afsatte også tid til at tjene blandt Kirkens medlemmer i Japan og Guam.

Læs mere om ældste Nelsons besøg på Kirkens japanske pressesite.

Ældste Jeffrey R. Holland besøger Europa


Ved slutningen af februar mødtes ældste Holland med medlemmer af Det britiske parlament, deltog i en økumenisk middag, talte til missionærerne på missionærskolen i London, talte til sidste dages hellige og besøg kirkebygningen i Hyde Park i London.

Han besøgte også mormoner i Holland og Tyskland. Læs mere om hans besøg her og på Kirkens pressesite for Storbritannien.

Ældste Neil L. Andersen fejrer Kirkens 30-års jubilæum i Haiti


Som en del af en 10-dages rejse i Kirkens caribiske område i februar fejrede ældste Andersen Kirkens 30-års jubilæum i Haiti. Her foregik afsløringen en mindeplade på et bjerg højt over Port au Prince på det samme sted, hvor præsident Thomas S. Monson (som dengang var medlem af De Tolv Apostles Kvorum) dedikerede landet til missionærarbejde i 1983. Ved begivenheden blev der vist et budskab på TV fra præsident Monson, som var blevet optaget inden begivenhden.

Efter sit besøg til Caribien fortalte ældste Andersen bladet Church News (et ugentligt supplement i avisen Deseret News, der indeholder informationer særligt til medlemmer af Kirken) om en række Kirke-sponserede projekter, som foretages i Haiti. Kirken donerer bl.a. tusinder af frugttræer til landet, et projekt, som Haitis statsminister Laurent Lamothe har udtrykt sin taknemlighed for. Kirken er også involveret i adskillige programmer indenfor uddannelse og beskæftigelse, som skal hjælpe medlemmer med at være selvhjulpne og tjene i deres lokalsamfund.

Læs mere på News and Events på LDS.org, hvor der primært bringes nyheder for medlemmer af Kirken.

Ældste Quentin L. Cook opfordrer mormoner i Elfenbenskøsten til at forøge deres tro på Kristus


I løbet af ældste Cooks besøg til Abidjan, Elfenbenskøsten, mellem den 8. og den 11. februar 2013, talte han til mere end 9.000 mormoner. Der bor mere end 16.000 sidste dages hellige i landet. Han trænede også lokale kirkeledere og besøgte repræsentanter for landets regering.

Ældste Cook tilskyndede blandt andet medlemmer til at forøge deres tro på Jesus Kristus og styrke deres familier.

Læs mere på News and Events på LDS.org, hvor der primært bringes nyheder for medlemmer af Kirken.

Ældste D. Todd Christofferson møder Costa Ricas og Guatemalas præsidenter


Ved slutningen af januar brugte ældste Christofferson 10 dage på at besøge mormoner i adskillige lande i Centralamerika. Han talte også med Costa Ricas og Guatemalas præsidenter.

Den 11. januar forlængede Costa Ricas præsident Laura Chinchilla den tid, der var afsat til ældste Christoffersons besøg, så han kunne tale længere om vigtigheden af at styrke familien. Ældste Christofferson takkede hende for de måder, hvorpå den nationale regering har gjort det nemmere for Kirken at gøre velgørenhedsarbejde i landet, såsom at donere kørestole og tilbyde uddannelse og hygiejnepakker til børn og familier.

Ældste Christofferson diskuterede guatemalernes effekt på kirken, både lokalt og internationalt, med Guatemalas præsident Otto Perez Molina den 17. januar. Der er næsten 1.000 mormonmissionærer, der tjener i Guatemala, og et lige så stort antal missionærer fra Guatemala, der tjener i andre lande. De talte også om Guatemalas Uddannelsesministeriums initiativ til at opfordre børn, unge og familier til at læse.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.