Emne

De Tolv Apostles Kvorum

Blandt et dusin mænd var der en skatteopkræver, og flere andre var fiskere, som passede deres erhverv på Genesaret Sø. Da de blev kaldet til at tjene, viede de deres liv til at være vidner over for verden om ham, der kaldte dem.

De var de tolv ledende disciple eller »apostle«, der blev udvalgt af Jesus Kristus for næsten to tusind år siden.

De mænd, der har den samme titel i dag, kommer fra en række forskellige erhverv, bl.a. sagførere, erhvervslivet, medicin, universiteter og dommerembedet. Da de blev kaldet til at tjene, tilsidesatte de også deres respektive arbejde for at tjene på fuld tid som vidner om Kristus.

De er medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

  

De Tolv Apostles Kvorum i vore dage blev dannet i 1835 og er et eksempel på den bogstavelige genoprettelse til jorden af den kirke, som blev oprettet af Jesus Kristus.

De Tolv Apostles Kvorum er det næsthøjeste præsiderende råd i Kirkens ledelse. Dets medlemmer virker under ledelse af Det Første Præsidentskab, et ledende råd bestående af tre mænd – præsidenten og to rådgivere.

Apostlene har foruden deres primære ansvar for at være særlige vidner om Kristi navn i hele verden store administrative ansvar, hvor de fører tilsyn med en global kirkes velordnede fremgang og udvikling.

Som deres modpart i gamle dage, der blev sendt ud over hele verden, rejser apostlene i dag overalt i verden for at styrke og opmuntre Kirkens medlemmer, for at oprette nye menigheder og for at varetage Kirkens anliggender. Det omfatter sommetider at møde nationale ledere for at opnå tilladelse til, at Kirken bliver etableret i endnu et land.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.