Pressemeddelelse

Unge mormonpiger tilskyndes til »ikke at lade sig flytte«

Ved Kirkens årlige hovedmøde for Unge Piger lørdag aften tilskyndede ledere i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige unge piger til fortsat at stå fast i deres tro, når de står overfor udfordringer og modstand: »Stå I derfor på hellige steder og lad jer ikke flytte« (L&P 87:8).

Præsident Dieter F. Uchtdorf - andenrådgiver i det Første Præsidentskab - og Unge Pigers hovedpræsidentskab holdt taler, og Kirkens præsident Thomas S. Monson og førsterådgiver Henry B. Eyring deltog i mødet. Præsident Uchtdorf fortalte de unge piger, at Gud vil hjælpe dem til at stå fast, når de står overfor udfordringer. »Jeres Himmelske Fader kender jer,« sagde han. »Selv, når ingen andre hører jer, så hører Han jer.«

Unge Pigers hovedpræsident, søster Elaine S. Dalton, sagde, at unge piger har en »storslået skæbne« foran sig. »Jeg tror virkelig, at én dydig ung kvinde kan ændre verden, når hun bliver ledt af Ånden,« sagde hun.

Søster Dalton sagde, at unge piger står overfor »høje stormstyrker af modstand, modgang, gruppepres og moralsk forurening«. Hun sagde, at Kirkens unge piger »står ubevægeligt« mod disse storme og fortsat må gøre det.

Hun bemærkede mange unge pigers nylige beslutning om at tjene som missionærer. »Tusinder svarede bestemt: ›Jeg vil gå, jeg vil gøre,‹ da vor profet, præsident Thomas S. Monson, bekendtgjorde muligheden for, at unge piger og unge mænd kan tjene som fuldtidsmissionærer i en yngre alder,« sagde søster Dalton.

Præsident Uchtdorf sammenlignede livet med en rejse, og sagde, at vor Himmelske Fader har givet et kort for at hjælpe sine børn med at finde den rette vej. »Han sendte jer ikke på denne rejse for at vandre formålsløst omkring,« sagde han. »Dette kort er Jesu Kristi evangelium, de gode nyheder, og en Jesu Kristi discipels glædefulde vej.«

Præsident Uchtdorf tilskyndede unge piger til at elske deres medrejsende på livets rejse. »Ethvert menneske, I ser – uanset race, religion, politiske overbevisninger, kropstype eller udseende – er familie,« sagde han.

Søster Mary N. Cook, førsterådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab, sagde, at unge piger, som vælger at stå fast i deres tro, velsigner alle dem, som de har forbindelse til. Andenrådgiver Ann M. Dibb sagde, at unge piger kan skabe trøstefulde og hellige steder for sig selv, uanset, hvor de befinder sig: »Selv på de hårdeste tidspunkter, I nogensinde har oplevet.«

Kirkens organisation Unge Piger giver undervisning, tilskyndelse til og støtte i at efterleve Jesu Kristi Evangelium til unge piger mellem alderen 12 og 17 år. Unge piger og deres ledere over hele verden deltager i hovedmødet, so afholdes årligt i marts måned. Mødet oversættes til mere end 50 sprog og bliver transmitteret over sattelit til mange områder i verden.

Organisationens formål er at hjælpe unge piger med at bygge deres tro på Gud og Jesus Kristus, forstå deres egne identiteter som Guds døtre, adlyde Guds befalinger og føle og genkende hans vejledning i deres liv.

Søster Elaine Dalton er den 13. præsident i Unge Pigers organisation, som blev oprettet i 1869. Læs mere om Unge Pigers organisation her.

En video af mødet er tilgængelig på engelsk på Kirkens website. Der findes yderligere materiale på News and Events på LDS.org, en nyhedskilde, som primært henvender sig til sidste dages hellige. På siden findes der også materiale fra hovedpræsidentskaberne i Hjælpeforeningen, Unge Piger og Primary om sidste dages hellige kvinders identitet, og hvordan det påvirker den måde, hvorpå de går klædt, taler, tænker og handler.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.