Pressemeddelelse

Mormoner fejrer påske sammen med resten af den kristne verden

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fejrer påske med resten af verden denne weekend til minde om Jesu Kristi forsoning og opstandelse.

Kirkens Første Præsidentskab gav dette påskebudskab:

»Af alle de prøver, vi står overfor, gør ingen mere ondt end når en af vore elskede dør. Gennem Jesu Kristi opstandelse udleveres alle fra døden og vil opstå i opstandelsen. Og ved Jesu Kristi forsoning kan alle opnå fred i dette liv, blive vasket rene fra syndens sorger, og have håb om en herlig opstandelse med de retfærdige.

»Ved denne påsketid giver vi vort sikre vidne om, at Jesus er Kristus, hele menneskehedens Frelser. På grund af hans sonende offer står han som vores talsmand og Frelser. Selv om, at han blev korsfæstet, rejste han sig i trum fra graven til evig velsignelse og gavn for os.«

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

Se Han er opstanden, en kortfilm på engelsk om Jesu Kristi forsoning og opstandelse.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.