Nyhed

Tro, familie og religionsfrihed var emnet for apostels tale

Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige talte om tro, familie og religionsfrihed i en tale på Chapman University torsdag den 26. februar 2015

 

Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige talte om tro, familie og religionsfrihed i en tale på Chapman University torsdag den 26. februar 2015. Ældste Holland var til stede på universitetsområdet i det sydlige Californien, da Fish Interfaith Center blev åbnet for et årti siden, og han kom tilbage for at deltage i centrets festligholdelse af sit 10-års jubilæum.

»Det var en storslået aften for mig, og jeg har stadig mindet i mit hjerte som en rigtig god oplevelse, og især som en god økumenisk oplevelse,« sagde ældste Holland om sit første besøg på Fish Interfaith Center, der ligger i Orange i Californien. Chapman University har 7.000 studerende og er en af Californiens ældste universiteter.

Ældste Holland fokuserede sine bemærkninger på de »aktuelle emner« tro, familie og religionsfrihed – »store emner, der er sammenhængende, sammenkædet og sammenlåst så stramt, at hvis en af dem bliver ramt, får de to andre skader, og hvis en af dem bliver skåret, bløder de to andre,« fortalte han de studerende. »Disse emner fortjener vores økumeniske opmærksomhed og beskyttelse, for der er altid styrke i at være mange.«

»Uanset vores religiøse tilhørsforhold har vi alle fælles bekymringer,« sagde ældste Holland, »om udbredelsen af pornografi og udbredelsen af fattigdom, misbrug og abort, af ulovlige seksuelle overtrædelser, af vold, grovhed, grusomhed og fristelse. Der må bestemt være en måde for gode mennesker, som elsker Gud, hvorpå de kan stå sammen mod kræfterne ved synd, fejl og misbrug, uanset deres form.«

Ældste Holland udtrykte bekymring over et »kulturelt skift i vore dage«, som »fortsat karakteriseres af mindre og mindre tilknytning til organiseret religion«. Han citerede data fra Pew Forum on Religious Life i de sidste par år, som indikerer, at personer, der ikke er tilknyttet en religion, er steget fra godt 15 procent til knap 20 procent blandt alle voksne i USA i løbet af de sidste fem år. En tredjedel af alle voksne i USA under 30 regnes nu værende uden religiøs tilknytning. Som modsætning hertil rapporterede Pew Forum sidste år, at tre fjerdedele af offentligheden mener, at religionen bruger sin indflydelse i amerikanernes hverdag.

Ældste Holland talte om familien og gav udtryk for en kraftig reaktion på de nuværende statistikker, som angiver, at der udføres 40 millioner aborter om året i hele verden, og at mødrene ved 41 procent af alle fødsler i USA ikke er gift. »Vi bør frimodigt erklære, at en iboende del af selve skabelsesakten er, at begge forældre har en livslang forpligtelse og et livslangt ansvar for det barn, de har skabt. Ingen kan ustraffet afslutte et liv, forsømme den omsorg eller undgå den forpligtelse … Generelt har intet samfund – uanset størrelse eller definition – tilstrækkeligt med ressourcer i form af tid, penge eller viljen til at erstatte det, der ikke sker i hjemmet.«

Ældste Holland bakkede også op om det traditionelle ægteskab. »I stedet for at omdefinere ægteskabet og familien, som vi ser et stigende antal omkring os forsøge at gøre, bør vi styrke og fremhæve det, der har været civilisationens rygrad, siden den opstod,« understregede han.

Ældste Holland sagde, at mennesker fra alle trosretninger bør modstå indsatsen fra dem, der forsøger at fordrive dem fra den offentlige debat. »Alle medborgere bør for at modstå disse tendenser insistere på deres grundlovssikrede rettigheder til at udøve sin overbevisning og give udtryk for deres samvittigheds bud i forbindelse med spørgsmål, ikke blot i deres eget hjem eller fra prædikestolen, men også i den offentlige debat, ved stemmeurnen og ved domstolene. Det er alle menneskers ret, herunder også mennesker, ledere og organisationer, der har en religiøs overbevisning.«

»En sådan gruppe mennesker, ledere og organisationer synes for mig at være en perfekt base for økumenisk indflydelse og økumenisk aktivitet. De må ikke blive frataget deres stemme,« konkluderede han.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.