Emne

Templer

Templer benyttes ikke til almindelige søndagsgudstjenester for medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. De er meget anderledes end de tusinder af almindelige kirkebygninger over hele verden, der bruges til søndagsgudstjenester.
 

Enhver kan, uanset deres tro, komme ind i en sidste dages hellig kirke og deltage i gudstjenesten. Da templer er hellige som »Herrens hus«, er det imidlertid kun værdige medlemmer af Kirken, der får lov til at komme ind i templerne. Et medlem skal overholde Kirkens grundlæggende principper og bevidne det over for sine lokale ledere en gang hvert andet år for at kunne komme ind i et tempel.

De fordums templers hellighed kan ses i både Det Gamle og Det Nye Testamente. I Det Gamle Testamente lod Moses Israels børn tage Åbenbaringsteltet (et stort, transportabelt tempel) med sig, da de vandrede i ørkenen. Kong Salomo byggede og indviede det store tempel, der blev ødelagt af babylonierne i 586 f.Kr. Det blev genopbygget og senere udbygget væsentligt, men igen ødelagt af romerne i 70 e.Kr. Den store vestmur (Grædemuren) kan stadig ses i Jerusalem i dag, og det er stadig flere tusind år senere et helligt sted for jøder. I Det Nye Testamente er der en beretning om, at Jesus rensede templet, da dets hellighed blev skændet af folk, der brugte dets forgårde som et almindeligt marked.

Sidste dages hellige templer betragtes som Guds huse, et helligt og fredfyldt sted adskilt fra verdslige gøremål. De tilvejebringer et sted, hvor Kirkens medlemmer kan indgå formelle løfter og forpligtelser til Gud. De er også stedet, hvor Kirkens højeste ordinancer foregår – vielser af par og »besegling« af familier for evigt.

Templer tjener også som det eneste sted, hvor ceremonier som dåb og evigt ægteskab kan udføres på vegne af personer, der er døde – en skik, som sidste dages hellige tror, blev fulgt på Det Nye Testamentes tid, men som senere gik tabt.

Templer leder sidste dages hellige mod Jesus Kristus og deres kommende tilværelse sammen med ham, deres himmelske Fader og deres familie på betingelse af deres trofasthed over for Kristi lære.

I en nutidig åbenbaring modtog Joseph Smith instruktion om at bygge et tempel i Kirtland i Ohio (indviet i 1836). Han blev senere instrueret i at bygge et tempel i Nauvoo i Illinois (1846). Templer var så betydningsfulde for Kirkens første medlemmer, at Brigham Young blot få dage efter ankomsten til Salt Lake-dalen udvalgte placeringen af templet i Salt Lake City.

Der er 152 templer over hele verden, der enten er åbne, under opførelse eller bekendtgjort.

På de fleste templer er der en gylden statue af en mand iført en folderig kappe og blæsende i et langt horn. Statuen forestiller englen Moroni, en fordums profet og central skikkelse i Mormons Bog. Statuen er et symbol på forkyndelsen af Jesu Kristi evangelium til verden.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.