Pressemeddelelse

Styrk tro og omsorg for andre opfordrer talere til en verdensomspændende kirkekonference

At følge Jesus Kristus vil bringe fred i vanskelige tider. Og det medfører et ansvar for at passe på de fattige og på jorden. Disse budskaber blev hørt af tusindvis af troende forsamlet i Salt Lake City til en generalkonference i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og millioner af andre verden over, der så med på nettet.

Generalkonferencen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige foregår hver sjette måned. Kirkens globale ledere taler til medlemmer og venner rundt om i verden. Konferencens fem møder afholdt den 1.-2. oktober 2022, blev transmitteret direkte på 70 sprog.

Russell M. Nelson, præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, bønfaldt sine tilhørere om at finde hvile fra denne verdens intensitet, usikkerhed og kvaler ved fast at forpligte sig til at følge Jesu Kristi eksempel.

At leve på hans måde bringer glæde og fred, og han inviterede andre til at leve på denne måde med mildhed, venlighed og kærlighed, understregede J. Anette Dennis. Søster Dennis virker som førsterådgiver i hovedpræsidentskabet for Hjælpeforeningen, Kirkens organisation for kvinder.

Jesu Kristi lys og ånd vejleder alle, når vi hjælper de fattige og fortvivlede i hele verden, sagde præsident Dallin H. Oaks, førsterådgiver i Det Første Præsidentskab. Han understregede på ny Kirkens mission om at samarbejde med andre velgørende organisationer om at yde humanitær hjælp til de nødlidende på globalt plan.

Blandt dem, der bidrog til konferencen, var flere europæere.

Ældste Dieter F. Uchtdorf fra den De Tolv Apostles Kvorum introducerede en nydesignet vejledning for unge sidste dages hellige i alderen 11 til 18 år. Den nye vejledning »Til styrke for de unge: En vejledning til at træffe valg«, er baseret på evangeliets principper, handlefrihed og inspiration. »Den bedste vejledning, I kan få, når I skal træffe valg, er Jesus Kristus. Jesus Kristus er de unges styrke,« udtalte den tyskfødte ældste Uchtdorf.

At passe på jorden og på vores naturlige miljø er et helligt ansvar, som Gud har betroet menneskeheden, udtalte Gérald Caussé, Kirkens præsiderende biskop. Han anbefalede, at man følger en personlig livsstil og adfærd, der respekterer Guds skabninger. Biskop Caussé er født i Bordeaux.

Under mødet lørdag eftermiddag bad ældste Hans T. Boom fra De Halvfjerds en bøn. Han bønfaldt Gud om at hjælpe de troende med at forstå deres kaldelse og deres rolle i verden. Ældste Boom blev født i Amsterdam. Han er i øjeblikket præsident for Kirkens Nordeuropæiske Område med hovedsæde i London.

Under konferencen opretholdt Kirkens medlemmer ændringer i ledelsen. Otte generalautoriteter og halvfjerdsere blev afløst og fik emeritusstatus. Seks nye områdehalvfjerdsere blev kaldet, heriblandt Bernhard Cziesla fra Jakobwüllesheim i Tyskland og Yves S. Weidmann fra Burgdorf i Schweiz.

Halvfjerdsere i Jesu Kristi Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tjener som »særlige vidner« og hjælper de tolv apostle med at »opbygge kirken og regulere alle anliggender«.

Under konferencens afsluttende møde annoncerede præsident Russell M. Nelson planer om at bygge 18 yderligere templer.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.