Pressemeddelelse

Jesu Kristi Kirke giver 240 millioner kroner til FN's fødevareprogram

Midlerne vil sørge for afgørende støtte i form af mad og nødhjælp til 1,6 millioner mennesker i ni lande

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har givet FN’s fødevareprogram (WFP) 240 mio. kr. – trosretningens største engangsbidrag til en humanitær organisation – for at bidrage til at bekæmpe det, som WFP kalder en »seismisk hungersnød«.

Under onsdagens et besøg ved hovedsædet for FN’s fødevareprogram i Rom præsenterede biskop L. Todd Budge fra Det Præsiderende Biskopråd bidraget til WFP præsident og administrerende direktør Barron Segar i USA og WFP’s assisterende direktør for partnerskabs-, styrings- og advokatafdelingen Ute Klamert.

»Vi er så taknemmelige for at samarbejde med FN’s fødevareprogram, fordi vi ved, at de vil bringe maden til dem, der har mest brug for den,« siger biskop Budge. »Og vi takker sidste dages hellige og Kirkens venner, hvis økonomiske ofre har gjort denne gave mulig. Når man giver på den måde, gør det Guds børn lidt lykkeligere og os alle lidt helligere.«

WFP vil bruge Kirkens midler til at sørge for mad og anden kritisk hjælp til 1,6 millioner af de mest sårbare mennesker i ni lande: Afghanistan, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Haiti, Kenya, det nordøstlige Nigeria, Somalia, Sydsudan og Yemen.

»Denne ekstraordinære donation fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige kunne ikke være kommet på et mere afgørende tidspunkt,« siger administrerende direktør i WFP i USA David Beasley. »Med millioner af mennesker, der sulter i dag, arbejder WFP hårdt på at give mad, hjælp og håb – og denne livreddende donation giver os mulighed for at gøre netop det.«

I takt med, at en global fødevarekrise tvinger yderligere flere millioner ud i hungersnød, er WFP’s arbejde sammen med regeringer og partnere en afgørende livline for mange. I Somalia er WFP for eksempel ved at forøge den humanitære hjælp til et rekordniveau for at undgå den forventede hungersnød. I Yemen har WFP’s fødevarehjælp nået ud til mere end halvdelen af landets befolkning og holdt hungersnød på afstand. I mellemtiden er millioner af familier i Afghanistan afhængige af organisationens støtte til deres mad, ernæring og levevej.

»I denne tid med et hidtil uset globalt behov er vi taknemmelige for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges livsændrende gave,« siger Segar. »Støtte fra den private sektor er afgørende for vores mission, hvilket gør WFP i stand til at opskalere fødevarehjælp og arbejde med robusthed, der giver familier stabilitet og trøst i disse udfordrende tider. Jeg er sikker på, at Kirkens gave vil inspirere andre til at tilslutte sig vores bevægelse for at afslutte den globale sult.«

Klamert tilføjer: »Vi tager imod dette gavmilde bidrag med taknemmelighed og med fast tillid til vores evne til at bruge det til at levere mad til de mest sårbare, nå dem i deres nødens stund, og hjælpe dem ud af fare, så de kan overleve og opbygge robusthed.«

I dag er der 345 millioner mennesker, der oplever akut fødevareusikkerhed, hvoraf 50 millioner lever på hungersnødens rand. Uden øjeblikkelig handling er omkring 60 millioner børn i risiko for akut underernæring ved udgangen af 2022. Den verdensomspændende effekt, som krigen i Ukraine har haft, der forværres af udbredte konflikter, ekstremt vejr og de socioøkonomiske virkninger af COVID-19-pandemien, skubber allerede sårbare mennesker ud i fuldstændig desperation.

»Mit hjerte fryder sig over de millioner af fejlernærede børn, der vil få gavn af dette bidrag,« tilføjer søster Camille N. Johnson, global leder for Kirkens Hjælpeforening, en organisation for kvinder. »Jesus har en særlig interesse for børn. Han græder over at se dem sulte. Og han glæder sig over selv den mindste indsats for at hjælpe dem. En stor tak til FN’s fødevareprogram og til alle, der på nogen måde bidrager til denne sag.«

Jesu Kristi Kirkes samarbejde med WFP begyndte i 2014. Administrerende direktør i WFP USA David Beasley var på rundvisning i Kirkens velfærdsforetagender i Salt Lake City i 2019. De to organisationer arbejdede sammen om at afhjælpe hungersnøden under COVID-19-pandemien.

Jesu Kristi Kirke giver omkring 7,5 milliarder kroner årligt til at hjælpe de nødlidende rundt om i verden.

Om FN’s fødevareprogram

FN’s fødevareprogram er verdens største humanitære organisation, der redder liv i nødsituationer og bruger fødevarehjælp til at bygge en vej til fred, stabilitet og fremgang for folk, der er ved at komme sig over konflikter, katastrofer og virkningen af klimaforandring.

World Food Program i USA, der er en 501(c)(3) organisation med base i Washington D.C., støtter med stolthed FN’s fødevareprograms mission ved at mobilisere amerikanske politiske beslutningstagere, virksomheder og enkeltpersoner til at fremme den globale bevægelse for at gøre en ende på sult. Vores lederskab og støtte er med til at styrke en varig amerikansk arv for at bespise familier i nød rundt om i verden. Lær mere om World Food Program USA’s mission.

Humanitærtjenesten i Jesu Kristi Kirke

Humanitærtjenesten i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige lindrer lidelser, fremmer selvhjulpenhed og giver muligheder for at tjene. Den følger Jesu Kristi formaning om at bespise de sultne, give de tørstige vand, tage imod den fremmede, klæde de nøgne og besøge de syge og plagede.

Kirkens humanitære indsats muliggøres af de gavmilde bidrag og den frivillige indsats af sidste dages hellige og Kirkens venner. Der bidrages mere end 1 million arbejdsdage hvert år af frivillige til at støtte velfærdsinitiativer.

Kirken sponsorerer nødhjælps- og udviklingsprojekter i 195 lande og territorier, og yder hjælp uden hensyn til race, religiøs tilknytning eller nationalitet. Hjælp er baseret på kerneprincipperne personligt ansvar, støtte fra lokalsamfundet, selvhjulpenhed og bæredygtighed.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.