Emne

Stavspræsident

En stavspræsident er lægmand og leder af en stav, der er en geografisk underinddeling svarende til et stift eller bispedømme. En stavspræsident er en mand, der er blevet bedt om tjene frivilligt i denne stilling. Han overvåger Kirkens program i et fastlagt geografisk område, der består af individuelle forsamlinger kaldet menigheder, og han er ansvarlig for at hjælpe medlemmerne i sin stav i deres bestræbelser på at følge Jesus Kristus. Han fører også tilsyn med biskoppens eller ledernes aktiviteter i menigheden og giver rådgivning, når det påkræves.

En stavspræsident assisteres af to rådgivere og en gruppe bestående af 12 mænd, kaldet et højråd. Disse ledere har i betragtelig grad lokal myndighed til at træffe afgørelser i forbindelse med medlemmerne i deres stav. En stavspræsident virker typisk i omkring ni år.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.