Emne

Stav

Menighederne i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er geografisk organiseret og medlemmer deltager i kirkemøderne, der ligger nærmest deres hjem. Hvert medlem tilhører en stav, som svarer til et bispedømme. Lederen for en stav kaldes stavspræsident.

Ordet stav er taget fra Det Gamle Testamentes billedsprog i forbindelse med telt, hvor »teltet« eller kirken holdes oppe af støttende stave (se Es 54:2).

Hver stav består af en del mindre forsamlinger, kaldet menigheder eller grene. Der er typisk 5 til 12 menigheder og grene i en stav. I de områder, hvor Kirken er ny, er medlemmerne organiseret i distrikter i stedet for stave.

Den væsentlige tid og indsats, som det kræver at bestyre en stav samt tilse at medlemmernes behov, udføres af medlemmerne selv. Størstedelen af medlemmerne bliver bedt om at bidrage i specifikke kaldelser. Pligterne kan omfatte lokalt administrativt arbejde, undervisning eller tjenesteorienterede stillinger. Disse ansvar ændres regelmæssigt, alt efter behovene i forsamlingen.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.