Emne

Stop mobning

Er det sandt? Er det venligt? Er det nyttigt?

Når du kommer ind i gymnasieklassens klasseværelse, står der med stor skrift på væggen over vinduerne følgende tre spørgsmål. Spørgsmålene inviterer eleverne ind i et støttende socialt miljø Er det sandt? Er det venligt? Er det nyttigt?

Ved at stille disse tre direkte spørgsmål, fremmer denne lærer nogle effektive regler for social adfærd, ved at lære eleverne at omgås hinanden på en positiv måde. Læring fremmes, når eleverne opfører sig i overensstemmelse med denne tre-delte interpersonel kommunikationstest: Er det sandt? Er det venligt? Er det nyttigt?

Denne principielle tilgang, som er blevet til i klasseværelset, er en bæredygtig standard og model for passende adfærd i familielivet, arbejdslivet og på sociale medier. Vores sprog kan enten opløfte og opmuntre, eller det kan skade og fornærme.

Vi støder på kommunikation, som ikke kan leve op til denne enkle test, på tværs af sprog og på populære sociale teknologiske platforme. Et mislykket kommunikationsmønster bliver i enhver situation korrupt og stødende. Stødende billeder, sprog, gestus, memes, vittigheder, historier og sladder sendt i sms-beskeder, e-mail og apps på telefonen er eksempler på korrupte, respektløse interpersonelle forhold.

 

»Mobning er et folkesundhedsspørgsmål, og skal derfor straks løses ved forebyggelse, indgriben og terapi. Som forældre, lærere og samfund som helhed deler vi det fælles ansvar for at lytte til vores børn og beskytte dem ved at give information, øge bevidsthed og styrke alle de relevante aktører med passende værktøj og viden«, rapporterede formanden for det europæiske netværk mod mobning, Costas Yannopoulus.1

Hovedtaleren ved 5th International Conference of the European Antibullying Network, Peter Smith, professor emeritus i psykologi ved University of London og æresmedlem af EAN, fremlagde overensstemmelsen af kønsforskelle i mobning og offerrater. Professor Smiths hovedkonklusion er, at fænomenet mobning påvirker drenge og piger ligeligt.2

Matt Watson, en terapeut ved Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges Familietjeneste, fortæller, at adfærd kan kaldes for mobning, »når der er frygt og intimidering, eller når nogen siger ›stop‹, men adfærden fortsætter. Der er ingen anerkendelse af offerets følelser.«3

Vi er nødt til at stoppe dårlig kommunikation for at undgå de grimme konsekvenser. Ældste Dieter F. Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige beretter i en 10-minutters video om fiktive karakterer, som indfanger relevante, uønskede konsekvenser, og også hvordan en ung mands forandring i hjertet.4 Når det kommer til had, sladder, at ignorere, latterliggørelse, bære nag eller at ønske at forårsage skade, råder ældste Dieter F. Uchtdorf os til det følgende: Stop det!

»Bærer du nag mod en anden? Sladrer du, selvom det, du siger, måske er sandt? Ekskluderer, bortstøder eller straffer du andre for noget, de har gjort? Misunder du i al hemmelighed nogen? Ønsker du at skade nogen? Hvis I har svaret ja til et af disse spørgsmål, kan det være, at I ønsker at gøre brug af den førnævnte prædiken på to ord. Hold op. Der er nok rigeligt med hjertesorg og lidelse i dette liv, selv uden at vi bidrager til den gennem vores egen stædighed, bitterhed og foragt.«

Ældste Uchtdorf fortsætter: »Lad os være venlige. Lad os tilgive. Lad os tale fredeligt med hinanden. Lad os gøre godt mod alle. Så vi kan se andre, som vores himmelske Fader ser os, som anløbne og ufuldkomne dødelige væsener med et potentiale og et værd, der ligger udover vores fatteevne. Fordi Gud elsker os, må vi også elske og tilgive. Husk, at det i sidste ende er den barmhjertige, som vil møde barmhjertighed.«

I livets klasseværelse er det vores forhold til andre mennesker, der betyder mest. Husk at bedømme din interpersonelle budskaber med tre principielle spørgsmål.

Er det sandt?

Er det venligt?

Er det nyttigt?

1.      5th International Conference of the European Antibullying Network, European Antibullying  Network website, news, pressemeddelelse.

2.      Ibid.

3.      »How to Beat Bullying«, Rebecca M. Taylor, Kirkens Tidsskrifter.

4.      Gospel Media, Bullying-Stop it, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.