Pressemeddelelse

Selvmord

Verdensdag for selvmordsforebyggelse og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige forsøger at hjælpe

Verdensdag for selvmordsforebyggelse, der afholdes den 10. september hvert år siden 2003, skaber opmærksom på årsager til og forebyggelse af selvmordsadfærd. Selvmord og selvmordsforsøg er et kæmpe problem i hele verden. Mindst 800.000 begår hvert år selvmord, og mindst 20 gange så mange har forsøgt at begå selvmord.

De fleste store religioner anser selvmord for at være forkert, da de tror på, at livet er skænket af Gud, og at selvmord forkorter det liv. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige anerkender problemet, men lærer, at selvmord er for kompliceret til at dødelige kan dømme den person, der er død. På dette punkt er Kirkens håndbog meget tydelig: Men en person, der begår selvmord, er måske ikke ansvarlig for sine handlinger. Kun Gud kan dømme i en sådan sag.«

»De fleste, der begår selvmord, ønsker ikke at dø; de ønsker helt enkelt lindring fra den fysiske, mentale, følelsesmæssige eller åndelige smerte, de oplever« (https://www.lds.org/study/manual/how-to-help/warning-signs-of-suicide?lang=eng). En persons problemer kan virke så forfærdelige og uløselige, at vedkommende anser døden for den eneste udvej.

Det tragiske ved selvmord er, at det ikke kun ender en persons liv, men det bringer også forfærdelig smerte og skyld til de venner og familien, der bliver efterladt. Kristus står klar til at trøste og hele sjælen hos dem, der fejlagtigt tror, at de er ansvarlige for eller kunne have forhindret et selvmord. Kirken opmuntrer kære til at huske dette vers fra Johannes 14:27: »Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!«

  

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige giver håb og indsigt til dem, der overvejer selvmord, gode råd og ressourcer til dem, der forsøger at hjælpe og trøst til dem, der kæmper efter et selvmord. Den lærer os, at Gud forstår komplikationsgraden og prøvelserne, der påvirker os som en del af livet. Selvmord definerer ikke hele en persons liv.

Kirken har lavet mange ressourcer for at forklare og forhindre selvmord og trøste dem, der har mistet en kær til selvmord. Få adgang til alle videoer og ressourcer på suicide.lds.org.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.