Pressemeddelelse

Profeten møder pave Frans i Vatikanet

Præsident Russell M. Nelson fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige mødtes lørdag med pave Frans inde i Vatikanet, det første møde mellem en sidste dages hellige præsident og en pave. Besøget skete, dagen før præsident Nelson indviede Kirkens første tempel i Rom.

Præsident Nelson var i følgeskab med præsident M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum.

 

Sidste dages hellige ledere har praktiseret tværreligiøs dialog siden deres tro blev grundlagt. Siden Præsident Nelson blev leder for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i 2018, har han mødtes med romerskkatolske prælater under adskillige af sine rejser som præsident. November sidste Texas år mødtes han med ærkebiskop Gustavo Garcia-Siller for San Antonio katolske ærkestift. Og sidste måned talte han i Arizona med velærværdighed Thomas J. Olmsted, katolsk biskop for Phoenix. Præsident Nelson har deltaget i lignende møder mange gange i sin 35-årige tjenestegerning som apostel og har rejst i over 130 lande for at betjene sidste dages hellige og vores tros venner.

Præsident Nelson blev i oktober 2018 interviewet af Sergio Rubin, pave Frans’ biografist, under en rejse i Uruguay. Præsident Nelson og hr. Rubin drøftede kort templet i Rom i Italien. »Vi påskønner pavens og Vatikanets venlighed. De er yderst elskværdige og imødekommende over for os,« sagde profeten dengang.

Forgangne tværreligiøse dialoger mellem katolikker og sidste dages hellige i Vatikanet har blandt andet været med præsident Henry B. Eyring (rådgiver til afdøde præsident for Kirken, Thomas S. Monson), der gav hånd til pave Frans under et topmøde i Vatikanet om ægteskab. I 2010 besøgte præsident Ballard katolske ledere i Vatikanet. I 1995 forærede daværende præsident Gordon B. Hinckley et eksemplar af Encyclopedia of Mormonism til Vatikanets bibliotek.

Katolske og sidste dages hellige ledere har også mødtes mange andre steder. Fx talte den daværende leder af katolske biskoppers konference i USA (USCCB), afdøde kardinal Francis George (1937-2015), i 2010 på Brigham Young University og mødtes med sidste dages hellige apostle. I nyere tid har apostle drøftet fælles problemstillinger med kardinal Timothy Dolan, ærkebiskop for New York. Og flere katolske ledere har besøgt Utah. Det indbefatter ærkebiskop Joseph Kurtz of Louisville (daværende leder for USCCB), som besøgte Temple Square i 2016, og ærkebiskop Charles J. Chaput fra Philadelphia, der har talt på Brigham Young University adskillige gange. I 2015 inviterede ærkebiskop Chaput ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv Apostles Kvorum til at udveksle principper, som sidste dages hellige anvender til at styrke familien under World Meeting of Families in Philadelphia.

I Utah har Kirken i de seneste årtier udviklet et stærkt forhold til Salt Lake Citys romerskkatolske bispedømme. Præsident Ballard og ældste Christofferson deltog sammen med katolikker i Utah i indsættelsen af biskop Oscar A. Solis, som i 2017 blev udpeget af pave Frans til at lede katolikkerne i Utah. »Sidste dages hellige værdsætter det mangeårige venskab, vi har udviklet til det katolske samfund i Utah og rundt om i verden,« udtrykte præsident Ballard dengang. Præsident Ballard overværede også indsættelsesmessen for ærkebiskop John C. Wester i Santa Fe i New Mexico. Ærkebiskop Wester, biskop Solis’ forgænger, var den katolske biskop i Utah i otte år.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.