Pressemeddelelse

Pionerånden fortsætter idet unge kvinder går frem for at tjene

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er blevet kendt for sin missionærindsats. I over hundrede år har unge mænd og unge kvinder frivilligt dedikeret en periode af deres liv til at tjene andre og dele Jesu Kristi evangelium på fuldtid.

Over 67.000 missionærer tjener på nuværende tidspunkt i lande i hele verden og en stor andel af de missionærer er trofaste unge kvinder.

»Vi har et højt antal søstermissionærer,« siger Creg D. Ostler, præsident for Missionærskolen i England. »Der er folk, både mænd og kvinder, som kun søstre kan nå. Det er bemærkelsesværdigt at se deres store kapacitet til at elske og undervise. Det har været fantastisk at se deres mod og deres tro.«

Kvinder har været pionerer for den måde, hvorpå missionering har fundet sted i over 100 år. En kvinde, Elizabeth Claridge McCune, var medvirkende til at forbedre missionering i England.

McCune var en sidste dages hellig, der boede i Utah sidst i 1800-tallet. Hun rejste til England i 1897 for at indsamle oplysninger om slægtshistorie og besøge sin søn. Da hun ankom, blev hun inviteret til at tale ved lokale offentlige møder for at aflive nogle rygter om mormonkvinder, der havde cirkuleret.

»Jeg havde et passioneret ønske om selv at tale og følte, at en kvinde ville kunne gøre noget godt,« sagde McCune.

Ved at tilsidesætte sin frygt og overvinde andre udfordringer talte hun til lokale grupper med kraft. Hendes ord og indflydelse var med til at fjerne mange af de fordomme og tvivl, folk havde mod Kirken.

Da Kirkens præsident så den indflydelse, en kvinde havde på så mange, bekendtgjorde han det følgende år, at fra da af kunne kvinder tjene på en fuldtidsmission.

Siden denne bekendtgørelse har tusinder af trofaste unge kvinder forladt deres hjem og påtaget sig titlen »Søster«, når de tjener Herren og forkynder evangeliet. Elizabeth McCunes pionerånd er blevet båret gennem verden, når kvinder overvinder forhindringer for flittigt at tjene Herren.

Søster Elizabeth Crocker er en af flere missionærer fra Tonga, der ikke kunne vende hjem på grund af begrænsninger ved grænsen. Hun færdiggjorde for nyligt sin mission i Leeds i England. På grund af COVID-19 pandemien blev hendes oprindelig kaldelse til at tjene i 18 måneder forlænget til 2 år.

»Da jeg har været her længere end mit oprindelig kald, har jeg lært at stole på Frelseren og bruge Jesu Kristi forsonings styrkende kraft,« siger Cocker. »Jeg har lært så meget af min ekstra tid her, og jeg ville ikke bytte den med nogen anden erfaring.«

Sammen med søster Crocker har tusinder af andre kvinder accepteret kaldet til at tjene, selv i svære tider. Selvom disse søstre står over for daglige udfordringer, stoler de på Jesus Kristus og er i stand til at nå personer på en bestemt og særlig måde – ligesom søster McCune gjorde det for mere end et århundrede siden.

I kan lære mere om de første søstermissionærer og andre mægtige pionerer på https://history.churchofjesuschrist.org/article/sister-missionaries-video?lang=eng.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.