Pressemeddelelse

Kirken udvider lederskabsroller for kvinder i Europa

En ny stilling i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges organisatoriske struktur i Europa kalder på kvinder til at være mentor for organisationsledere og deltage i lederskabsråd. Ann-Mari Lindberg, Sibylle Fingerle, Letícia dos Santos Rudloff, Ghislaine Simonet, Julia Wondra og Traci De Marco er blandt de første til at blive kaldet som områdeorganisationsvejledere i Det Europæiske Område.

»Jeg føler et stor akut behov, god timing og ydmyghed i denne nye kaldelse, og kan ikke vente med at se, hvordan Herren vil bruge mig til at hjælpe organisationer, familier og folk i Kirken,« siger Ann-Mari Lindberg fra Dyssegård.

Områdeorganisationsvejledere vil instruere Kirkens ledere og komme med kvinders perspektiv på alle niveauer af råd. De vil også repræsentere organisationerne Primary, Unge Kvinder og Hjælpeforeningen i deres tjeneste.

»I min kaldelse kan jeg føle, hvor meget Herren elsker os søstre, fordi han tager os alvorligt og sammen kan vi videreføre den feminine side af arbejdet med forløsning,« siger Sibylle Fingerle fra Usingen i Tyskland. »Jeg føler også et mandat, at vi som søstre må bruge og øge vores talenter, fordi Herren har brug for os.«

»Kvinder er familieinstitutionens vogtere, samfundets og også Kirkens rygrad, så det er et privilegie at være en del af denne enestående ændring, der uden tvivl vil fremme Herrens værk i disse sidste dage,« siger Letícia dos Santos Rudloff fra Mostoles i Spanien. »Vi er alle, mænd og kvinder, gamle og unge, uagtet vores race og kulturelle baggrund, inviteret til at følge Kristus og arbejde sammen i Herrens vingård.«

Ghislaine Simonet fra Arnes i Frankrig tilføjede: »Jeg er begejstret for at tjene og være med til at styrke organisationerne og familier i fransktalende Europa og Italien i denne nye kaldelse.«

Kirkens administration varetages af lokale forsamlinger kaldet menigheder og grene, regionale grupper kaldet stave og distrikter, større geografiske områder og verdensomspændende ledende organer ved hovedsædet i Salt Lake City i staten Utah. Stillingen som områdeorganisationsvejleder udvider lederskabsroller for kvinder i området og bygger på praksissen med kvinder og mænd, der tjener sammen i enhed i råd og komiteer på de andre niveauer.

»Jeg frydes af hele mit hjerte over at kunne tjene vor Herre Jesus Kristus sammen med søstrene i Europa,« siger Julia Wondra fra Wien i Østrig. Jeg håber vi kan hjælpe søstre til at føle Herrens kærlighed og indse, hvordan han tager deres hånd i udfordrende eller vanskelige tider,« siger Traci De Marco fra Olney i Storbritannien. »Vi er så velsignet ved at være involveret i dette store værk på denne tid, og jeg beder til, at Herren vil inspirere, trøste og styrke os, når vi udfører dette værk.«

Det Første Præsidentskab, der består af Kirkens præsident og hans to rådgivere, godkendte oprettelsen af den nye stilling for områder uden for USA og Canada. Områdepræsidentskaber kan beslutte sig for at kalde kvinder til denne stilling som områdeorganisationsvejleder efter deres skøn.

Den europæiske område består af mere end 40 lande. Området rækker fra de nordiske lande mod nord til Spanien og Kap Verde mod syd.

IAOA-2021-Assignments.jpgDownload Photo

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.