Pressemeddelelse

Muligheder for seniortjenestemissionærer udvides for sidste dages hellige rundt om i verden

Kvalificerede sidste dages hellige overalt i verden kan komme i betragtning til at tjene en seniortjenestemission

I et brev fra Det Første Præsidentskab står der, at muligheder for seniortjenestemission nu er tilgængelige for medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige overalt i verden.

Opgaver som seniortjenestemissionærer var tidligere kun tilgængelige for dem, der bor i USA, Canada og et begrænset antal andre områder. Disse missionærer bor hjemme og tjener i otte til 40 timer om ugen i mindst seks måneder. De engagerer sig i tjeneste, der kan føre til dyb åndelig tilfredsstillelse. Deres lokale stavspræsident fortsætter med at være deres kirkeleder.

senior-service-missionaries-01Download Photo

Det Første Præsidentskab opfordrer fortsat sidste dages hellige til at tage på en seniormission væk hjemmefra, hvis deres omstændigheder tillader det. De, der er interesseret i at tjene som seniormissionær eller seniortjenestemissionær, kan ansøge på SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org. Denne del af Kirkens hjemmeside er tilgængelig på engelsk og vil snart blive tilgængelig på fransk, spansk og portugisisk. Siden vil matche Kirkens behov med jeres talenter, interesser og tilgængelighed. Nye muligheder for tjeneste tilføjes løbende til siden. »Vi er dybt taknemmelige for seniormissionærers trofaste tjeneste i hele verden og for de betydelige bidrag, de yder i opbygningen af Guds rige,« står der i brevet fra Det Første Præsidentskab.

senior-service-missionaries-02Download Photo

Kirkens over 20.000 seniortjenestemissionærer hjælper folk til at komme Gud nærmere og føle hans kærlighed på mange måder. De hjælper på missionskontorer, i biskoppernes forrådshuse, i distributionscentre, i slægtshistoriske centre og på biblioteker, med selvhjulpenhedsprogrammer, med BYU –Pathway, i arbejdsformidlingscentre og mange andre steder. Muligheder for at tjene som seniormissionær, både derhjemme og væk hjemmefra, blev omtalt i en nylig opdatering af kapitel 24 i Kirkens Håndbog.

Tusinder af muligheder for seniortjenestemissionærer er for tiden tilgængelige. I februar 2021 begyndte seniortjenestemissionærer for eksempel at blive kaldet og få til opgave at tjene i Kirkens templer i USA og Canada for at udføre opgaver, der ikke er relateret til ordinancer. De vil udfylde roller, der tidligere er blevet udført af frivillige i templet.

Yderligere detaljer om muligheder for seniortjenestemissionærer kan findes i dette brev med bilag fra Det Første Præsidentskab.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.