Nyheder Blog

Mormonernes syn på forsoningen

Det er i påsken, at den kristne verden ihukommer Herren Jesu Kristi offer og opstandelse fra de døde.

Ældste Jeffrey R. Holland, apostel i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, giver i videoen herunder udtryk for mormonernes syn på Kristi forsoning (på engelsk), vist sammen med udklip fra videoen »Han er opstanden«, som er lavet af Kirken.

I talen, som har titlen »Der var ingen med ham«, siger han, at en af påskens store fortrøstninger er, at fordi Jesus vandrede på så lang og ensom en sti, er det unødvendigt, at vi gør det. Hele talen kan læses på dansk her.I påskens ånd følger her en række traditionelle vers fra Det Nye Testamente, som minder om højtidens mirakuløse budskab.

Johannesevangeliet 20:11-17

»Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne.

»De sagde til hende: ›Kvinde, hvorfor græder du?‹ Hun svarede: ›De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.‹ Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus.

»Jesus sagde til hende: ›Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?‹ Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: ›Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.‹ Jesus sagde til hende: ›Maria!‹ Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: ›Rabbuni!‹ – det betyder Mester.

»Jesus sagde til hende: ›Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.‹ Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: ›Jeg har set Herren,‹ og at han havde sagt dette til hende.«

Lukasevangeliet 24:5-7

»Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: ›Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæea, og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag.‹«

Markusevangeliet 16:6

Men han sagde til dem: ›Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!‹«

Matthæusevangeliet 28:5-7

Men englen sagde til kvinderne: ›Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæea. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.‹«

Christ alone

Gennemse Blog

Om: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Retningslinjer vedrørende omtale: Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.