Indblik

Mormonernes lægmandsledelse

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fungerer i høj grad på grund af medlemmernes ubetalte, frivillige indsats. Rent faktisk er denne lægmandsindsats et af Kirkens kendetegn. I tusinder af lokale menigheder rundt om i verden deltager medlemmer frivilligt i »kaldelser« eller opgaver, som giver meningsfulde muligheder for at tjene hinanden. Det er almindeligt, at Kirkens medlemmer bruger 5-10 timer om ugen på at tjene i deres kaldelser. Nogle kaldelser som biskop, kvindernes hjælpeforeningspræsident eller stavspræsident kan kræve 15-30 timer om ugen.

Kaldelser i Kirken er ikke noget, man søger eller stiller op til. Medlemmer bliver ganske enkelt bedt om at være villige til at modtage de opgaver, der kommer til dem gennem kirkeledere. Disse ledere søger gennem bøn inspiration til, hvem de skal kalde. For det meste er Kirkens medlemmer villige til at acceptere disse kaldelser.

Et medlem kan fx virke som leder af flere menigheder med flere tusind medlemmer i en periode, hvorefter de, når de har afsluttet den opgave, kan blive bedt om at undervise en søndagsskoleklasse med nogle få 15-årige i en lokal menighed. Tjeneste, uanset hvor, bliver betragtet som at bidrage til de øvrige menighedsmedlemmers velbefindende og til at styrke lokalsamfundet.

Den grundlæggende struktur for kaldelser i lokale menigheder er beskrevet herunder:

Stave og menigheder

Lokale sidste dages hellige menigheder har hver mellem 200-500 medlemmer, og de kaldes for menigheder. Flere menigheder i et fastlagt geografisk område udgør det, der i Kirken kaldes en stav. Der er omkring 2.000-5.000 medlemmer i en stav.

Stavspræsidenter

Alle stave har en præsident, der sammen med to rådgivere og andre ledere er med til at organisere og lede Kirken i et område. Stavspræsidenten og hans rådgivere får hjælp i deres virke af organisationspræsidenter og en gruppe på 12 mænd, der kaldes et højråd. Disse ledere har i betragtelig grad lokal myndighed til at træffe afgørelser i forbindelse med medlemmerne i deres stav. En stavspræsident virker typisk i omkring ni år.

Stavens hjælpeforeningspræsident og andre organisationspræsidenter i staven

På stavsniveau leder organisationspræsidenter og de rådgivere, der tjener med dem, organisationer som Hjælpeforeningen, Søndagsskolen, Unge Piger (12-18 år), Unge Mænd (12-18 år) og Primary for børn. De hjælper, instruerer og administrerer for deres medledere, som tjener på menighedsniveau.

Biskopper

Stavspræsidenten kalder en mand i hver lokal menighed til at tjene som biskop. Biskoppen tjener typisk i ca. fem år og har det primære ansvar for at sikre, at de åndelige og fysiske behov hos de 200-500 medlemmer i menigheden imødekommes. Biskopper arrangerer også gudstjenester og giver kaldelser og muligheder for at tjene til medlemmer i deres menighed. Biskopper opfordrer med hjælp fra to rådgivere og andre organisationsledere sidste dages hellige til at tjene i næsten enhver lokal stilling fra menighedens organist til søndagsskolelærer eller fra hjælpeforeningspræsident til spejderleder.

laegmandsledere
I Bibelen fortalte apostlen Paulus, at alle disse kaldelser er vigtige for Kristi kirke:

»Men nu er der mange lemmer, men ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden: ›Jeg har ikke brug for dig,‹ eller hovedet til fødderne: ›Jeg har ikke brug for jer.‹ Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige ... for at ... lemmerne [kan] have omsorg for hinanden« (1 Kor 12:20-22, 25).

Kvindernes hjælpeforeningspræsident

Hjælpeforeningspræsidenter i staven og i menighederne har sammen med stavspræsidenter og biskopper et betragteligt ansvar i Kirken. Hjælpeforeningspræsidenten leder sammen med to rådgivere Kirkens organisation for kvinder, som yder fysisk og åndelig hjælp til Kirkens medlemmer og personer i lokalsamfundet. Hjælpeforeningspræsidenter er desuden sammen med biskopper ansvarlige for varetagelsen af Kirkens velfærdshjælp til fattige og trængende i deres lokale menighed og i lokalsamfundet.

Unge Piger, Unge Mænd, Søndagsskolen og børnenes Primary

Ligesom kvinder tjener i forskellige egenskaber i Hjælpeforeningen på både stavs- og menighedsniveau, tjener de også som lærere for voksne i Søndagsskolen og som ledere i organisationerne Unge Piger og Primary (børn). Ledere for disse to organisationer virker sammen med andre i menigheden og staven for at styrke den åndelige vækst og udvikling hos familier og enkeltpersoner i menigheden.

Præstedømme

Bærere af Kirkens præstedømme leder og tjener på stavs- og menighedsniveau. Værdige, mandlige medlemmer kan, fra de er 12 år, modtage det, der kaldes præstedømmet. Medlemmer tror på, at præstedømmet er Guds myndighed til at udføre Kirkens ordinancer som fx dåb og nadver. Præstedømmebærere tjener i forskellige embeder i præstedømmet, der normalt svarer til deres alder, erfaring eller kaldelser i Kirken. Diakoner (12-13), lærere (14-15), præster (16-17), ældster (18+) og højpræster.

Præstedømmebærere i de forskellige embeder tjener alle og spiller et vigtig rolle i forbindelse med at imødekomme åndelige behov i menigheden. Præstedømmebærere kan også tjene som undervisere og i forskellige ledelsesopgaver i organisationen Unge Mænd og i deres respektive præstedømmekvorummer eller -grupper (diakoner, ældster osv.).

Hjemme- og besøgsundervisning

Omkring én gang om måneden tager hjemme- og besøgslærere ud for at tage sig af og inddrage andre medlemmer i menighedens fællesskab. Alle voksne medlemmer i Kirken tjener som en andens hjemme- eller besøgslærer. På denne måde er hvert medlem af menigheden involveret i at tage sig af og involvere andre i fællesskabet, mens der også samtidig bliver taget sig af dem. Medlemmernes mulighed for at besøge og tage sig af hinanden bidrager til at opbygge en kærlig ånd i menigheden.

Kirkekaldelser

Ifølge Kirkens officielle ledelseshåndbog bør biskopper og stavspræsidenter søge åndelig vejledning og overveje hvert medlems personlige og familiemæssige situation, når de afgør, hvem der kan tjene i en bestemt kaldelse.

»Enhver kaldelse bør gavne de mennesker, der betjenes, medlemmet og medlemmets familie,« siger Kirkens håndbog. Når sidste dages hellige virker i kaldelser, fortæller de, at de oplever glæde ved at tjene andre. De tror på Kristi udtalelse, at den, der mister sit liv i hans tjeneste, »skal frelse det« (Luk 9:24).

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.