Emne

Kirkens organisationsstruktur

Hovedsæde

Kirken ledes af 15 apostle. Den apostel, der været apostel i længst tid, er Kirkens præsident og han udvælger to andre apostle som sine rådgivere. Disse tre fungerer som Det Første Præsidentskab, som er det højeste ledelsesorgan i Kirken. Tolv andre udgør De Tolv Apostles Kvorum – Kirkens næsthøjeste ledende organ. Sammen fører Det Første Præsidentskab og De Tolv tilsyn med hele Kirken. Kirkens medlemmer sporer denne organisationsstruktur tilbage til Det Nye Testamente.

Kirkens medlemmer anser alle apostlene som »særlige vidner« om Jesus Kristus for hele verden. De rejser jævnligt og henvender sig til og opmuntrer store forsamlinger af medlemmer og interesserede ikke-medlemmer og mødes med det lokale lederskab.

Ledere, der kaldes halvfjerdsere – endnu et embede fra Det Nye Testamente – assisterer De Tolv Apostle og tjener i forskellige områder over hele verden. Der er for tiden otte kvorummer af De Halvfjerds. Hvert kvorum har op til 70 medlemmer. Visse halvfjerdsere tildeles administrative opgaver ved hovedkontoret, men flertallet bor og arbejder inden for et specifikt geografisk område af Kirken.

Se også: »Sådan udvælges Kirkens præsident.«

Lokale menigheder

Lederen af forsamlingen kaldes biskop. Hans administrative »sogn« kaldes en menighed.

En gruppe af menigheder udgør en stav, og lederen af staven kaldes stavspræsident. »Stav« er ikke en begreb, der findes i Det Nye Testamente, men er taget fra Det Gamle Testamentes billedsprog, hvor »teltet« eller kirken holdes oppe af støttende stave.

Stavspræsidenter og biskopper er de ledere, som Kirkens brede medlemskab mest har med at gøre. Disse ledere er ulønnede og har for en stor del lokalt selvstyre.

Den væsentlige tid og indsats, som det kræver at administrere en stav eller menighed samt at imødekomme medlemmernes behov, udføres af medlemmerne selv. Størstedelen af medlemmerne bliver bedt om at bidrage i specifikke kaldelser af de lokale ledere. Pligterne kan omfatte lokalt administrativt arbejde, undervisning eller tjenesteorienterede stillinger. Der sker løbende udskiftning i disse ansvar. Biskoppen tjener typiske omkring fem år og stavspræsidenten ca. 9 år.

Støtteorganisationer

 

Kirken har lokale hjælpeorganisationer kaldet Hjælpeforening, Søndagsskole, Unge Mænd, Unge Kvinder og Primary.

Kirken driver et uddannelsessystem, et velfærdsprogram og et missionærprogram.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.