Emne

Medlemsdeltagelse

Aktive medlemmer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er ofte meget involverede i Kirkens aktiviteter, heriblandt dens lokale administration. Fraværet af en lønnet, uddannet præst indebærer, at lederskabet er meget decentraliseret verden over, og de fleste medlemmer bidrager gennem frivillig indsats såsom undervisning eller anden tjeneste af forskellig art.

Den lokale leder i menigheden kaldes en biskop og tjener typisk omkring fem år. Ved afslutningen af hans tjeneste, kan han tildeles et større ansvar inden for et geografisk større område, eller han kan ligeledes vende tilbage til en mindre krævende opgave i egen menighed.

I december 2004 blev præsident Gordon B. Hinckley i et tv-interview med Larry King stillet dette spørgsmål: »Det er hårdt at være medlem, er det ikke?« Præsident Hinckley sagde: »Nej, det er dejligt! Det er udfordrende – store forventninger – sådan skulle jeg måske sige, men det er vidunderligt.«

Med hensyn til nye medlemmer, der tilslutter sig Kirken, sagde præsident Hinckley: »De sættes i arbejde. De bliver givet ansvar. De får følelsen af at være del af en stor fremadrettet bevægelse som dette, Guds værk … De finder hurtigt ud af, at der forventes meget af dem som sidste dages hellige. Det bliver de ikke vrede over. De lever op til det, og de kan lide det. De forventer, at deres religion er krævende, at det kræver en forbedring af deres liv. De lever op til kravene. De aflægger vidnesbyrd om det vidunderlige gode, der har nået dem. De er begejstrede og trofaste.«

Ud over den regelmæssige tjeneste i menigheden kan medlemmer også donere deres tid til at støtte Kirkens velfærdprogram samt humanitære programmer. Dette kan indebære at give et par timer her og der i en lokal konservesfabrik, hvor mad til de nødlidende produceres.

Medlemmer bidrager også økonomisk på et plan, der overrasker mange uden for troen. Et typisk aktivt medlem donerer en tiendedel af sin årlige indkomst til Kirken ud over det månedlige bidrag til de nødlidende.

Aktive kirkemedlemmer deltager typisk i tre timer til kirkemøderne om søndagen, der opdeles i tre forskellige møder. Hovedmødet varer lidt over en time og kaldes nadvermødet. Mænd og kvinder holder taler, der er forberedt på forhånd, fra talerstolen, og forsamlingen synger salmer, beder bøn og modtager »nadveren« – det brød og vand, der symboliserer Jesu Kristi sonoffer for menneskehedens synder. Den resterende tid opdeles mellem søndagsskolen og klasser for mænd, kvinder, de unge og børnene. Alle søndagens møder er åbne for alle, uanset om de er medlemmer af Kirken eller ej.

Elever i gymnasiealderen deltager i seminar – en klasse fem dage om ugen, der fokuserer på skriftstudium. Afhængig af hvor de unge bor, så mødes de i løbet af skoledagen, før eller efter skole.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.