Emne

Jesus Kristus

Jesus Kristus er central for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der bærer hans navn. Kirkens medlemmer tror på, at Jesus Kristus er Guds søn, den enbårne i kødet (Joh 3:16). Sidste dages hellige anerkender Det Gamle Testamentes profetiske udsagn, der direkte og kraftigt henviser til Messias’ komme, hele menneskehedens Frelser. Kirkens medlemmer anerkender også Det Nye Testamentes beretninger om Jesu Kristi fødsel, liv og gerning, død og opstandelse.

Hver eneste bøn i hjemmet og hver eneste tale i en af vore kirker afslutter i Jesu Kristi navn. Nadversymbolerne, (lig altergang) der tages hver uge ved gudstjenesten, er symboler på hans forsoning. Kristus har ligesom sin Fader et fysisk legeme – det samme legeme, der kom ud af graven efter hans opstandelse, og som han opfordrede sine disciple: »Føl på mig og se« (Luk 24:39).

Jesus satte som det eneste fuldkomne menneske, der nogensinde har levet, eksemplet med sit liv, som vi alle bør følge. Eftersom alle mennesker er ufuldkomne, betaler Kristi forsoning prisen for synd på betingelse af personlig omvendelse. Hans offer muliggør også, at hele menneskeheden opstår til udødelighed. Han er Frelseren, og på et kommende tidspunkt bliver han Dommeren.

I nedenstående video vidner apostlene i Jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige om Jesus Kristus. Videoen er på engelsk:

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.