Pressemeddelelse

Kvinder i Jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige

Sidste dages hellige kvinder trækker på styrke og inspiration fra deres identitet: de forstår sig selv som Guds døtre med et formål i livet, og de stræber efter at udvikle guddommelig karakter - såsom hellighed, visdom og kærlighed.. De ærer deres krop og sind som hellige gaver, afvise det, der vil kunne nedgør det. De søger at udnytte deres potentiale og deres evne til glæde gennem tilbedelse, studier, service og oprigtige bestræbelser på at leve et Kristus-centreret liv. De mener at gennem den guddommelige plan, vil kvinder og mænd opleve mest vækst, glæde og tilfredsstillelse sammen, ikke i isolation. Gennem samarbejde og unikke bidrag giver de hver især uundværlige bidrag i hjemmet, i kirken og i samfundet

Mormonske kvinder omfavner deres arv som kvindelige Jesu Kristi disciple. De betragter det som en vigtig mission at nå ud til dem i nød og at søge hvad der er til størst gavn for deres familier, menigheder og bredere samfund.

Derudover er mormonske kvinder er forenet og samlet i Hjælpeforeningen, en af de ældste og største kvindeorganisationer serviceorganisationer i verden. Med et medlemskab på 5,5 millioner kvinder i 170 lande, er Hjælpeforeningen et fantastisk maskineri der yder tjeneste i hele verden. Den blev organiseret i 1842 for at yde nødhjælp til alle de dårligdomme der er i menneskelivet: "Fritagelse af fattigdom, fra egoisme, sorg, apati, uvidenhed, umoral, verdslighed, middelmådighed, frygt, personlige begrænsning, og ensomhed"

Som disciple opfordres sidste dages hellige kvinder til at dyrke en personlig tro på og forhold til Gud ved at studere skrifterne og doktrinerne, at undervise i evangeliet i deres hjem og menigheder og deltage trofast i alle de frelsende ordinancer i evangeliet. Alle Kirkens medlemmer er for længe siden blevet opfordret til at søge uddannelse i alle dens former; det er en guddommelig befaling samt en måde at tjene og have et mere meningsfuldt liv.

Kirkens mandlige og kvindelige medlemmer har også særegne og kollaborative muligheder i Kirken. Efter et mønster der blev oprettet af Kristus i Det Nye Testamente, tjener mænd i Kirken som præste-organisationer, der sætter dem i stand til at virke i religiøse "ordinancer" eller ceremonier, samt Kirkens administration. Mormon kvinder tjener som missionærer og i lærerstillinger, præsidere over andre organisationer på lokalt og institutionelt plan, vejleder og leder andre og har mange funktion i mange andre områder. Kvinder er også en integreret del af det ledende råd i Kirkens menigheder, som fuldgyldige deltagere i drøftelser og beslutningstagning.

Den vigtigste tjeneste for både kvinder og mænd er i deres egne familier. Mormonske mænd og kvinder omfavner familier som hjertet af Guds plan for sine børn og som den grundlæggende enhed i samfundet. De betragter det fælles arbejde for mødre og fædre som en fremtrædende prioritet i livet og bidrage til at skabe og bidrage til stærke, Kristus-centreret familier. Uanset vilkårene for deres liv, søger kvinder i Kirken at give næring og styrke dem omkring dem. Ved at styrke deres individuelle struktur udvides menighedsrådene og de globale familier, kvinder viser deres engagement ved Frelsens lære og eksempel. 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.