Emne

Kirkens præsidenter

Siden grundlæggelsen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i 1830, har 16 mænd tjent som Kirkens præsident. Sidste dages hellige betragter hver af disse mænd som profeter, der modtager åbenbaring fra Gud. Hver enkelt mand har haft særlige talenter og gaver, der hjalp Kirken med at gå fremad i den pågældende tidsperiode og være klar til fremtidig vækst.

Joseph Smith, Kirkens første præsident, modtog myndigheden til at lede Kirken fra Johannes Døber og fra tre af Kristi apostle, Peter, Jakob og Johannes, der modtog selvsamme »magt og myndighed« fra Jesus Kristus selv (Luk 9:1). Disse mænd viste sig som engle og overdragede præstedømmet til Joseph Smith. Samme præstedømme er efterfølgende gået i arv i ubrudt linje til Kirkens nuværende præsident, Thomas S. Monson.

Her er nogle korte biografier for hver af Kirkens præsidenter.

Joseph Smith jun.

josephsmith large

 • År som præsident: 1832-1844
 • Fødselsdato: 23. december 1805
 • Dødsdato: 27. juni 1844

Joseph Smith jun. blev født den 23. december 1805 i Sharon i Vermont og var Joseph Smiths og Lucy Macks femte barn ud af 11 børn. Han arbejdede på familiens gård i Vermont og senere i den vestlige del af New York. I 1820 i Palmyra i New York, så Joseph Smith Gud Faderen og Jesus Kristus i et syn. Ved åbenbaring oversatte og udgav han Mormons Bog, organiserede Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 6. april 1830 og modtog åbenbaring vedrørende ledelsen af Kirken. Under hans ledelse etablerede sidste dages hellige samfund i Ohio, Missouri og Illinois. Joseph Smith og hans bror Hyrum blev den 27. juni 1844 slået ihjel af en pøbel ved Carthage I Illinois.

Lær mere om Joseph Smith

Brigham Young

brighamyoung large

 • År som præsident: 1847-1877
 • Fødselsdato: 1. juni 1801
 • Dødsdato: 29. august 1877

Brigham Young blev født den 1. juni 1801 i Whitingham i Vermont. I 1835, tre år efter han havde tilsluttet sig Kirken, blev han kaldet til De Tolv Apostle Kvorum. Som efterfølger til Joseph Smith, ledte han i 1846-1847 folkevandringen vestpå til Rocky Mountains og grundlagde Salt Lake City. Han blev opretholdt som Kirkens præsident den 27. december 1847. Han etablerede som Kirkens præsident og territoriet Utahs guvernør sidste dages hellige bosættelser i Utah og det vestlige USA. Under hans ledelse påbegyndte man tempelbyggerierne in Salt Lake, St. George og Logan i Utah. Han bragte telegrammet og jernbanen til Utah og opmuntrede til kooperativt erhverv blandt sidste dages hellige. Han døde den 29. august 1877 i Salt Lake City efter næsten 30 år som Kirkens præsident.

Lær mere om Brigham Young

John Taylor

JohnTaylor

 • År som præsident: 1880-1887
 • Fødselsdato: 1. november 1808
 • Dødsdato: 25. juli 1887

John Taylor blev født den 1. november 1808 i Milnthorpe, Westmorland i England. Han immigrerede til Toronto i Canada i1832 og var der tøndebinder og deltidspræst i den metodistiske kirke. Han og sin hustru, Lenora, tilsluttede sig Kirken i 1836. To år senere blev hanapostel og nød den tætte forbindelse til Joseph Smith og Brigham Young. John Taylor ledsagede Joseph Smith til Carthage i Illinois i juni 1844 og blev alvorlig såret, da Joseph Smith blev dræbt. Han blev opretholdt som Kirkens præsident den 10. oktober 1880. I løbet af sin ledelse etablerede præsident Taylor sidste dages hellige kolonier i Wyoming, Colorado, Arizona, Canada og Mexico og var ansvarlig for den verdensomspændende iværksættelse af primaryprogrammet for børn og kanoniserede Den Kostelige Perle som hellig skrift. Han døde den 25. juli 1887 i Kaysville i Utah.

Wilford Woodruff

wilford woodruff

 • År som præsident: 1887-1898
 • Fødselsdato: 1. marts 1807
 • Dødsdato: 2. september 1898

Født den 1. marts 1807 og opvokset i Connecticut var Wilford Woodrufmøller af profession. I 1833 tilsluttede han sig Kirken og tjente to missioner før han blev ordineret til apostel i 1839. Som medlem af De Tolv Apostles Kvorum fuldførte han yderligere fire missioner, præsiderede over templeti St. George i Utah og tjente i seks år som Kirkens historiker. Han blev opretholdt som Kirkens præsident den 7. april 1889. Under hans ledelse indviede han templer i Salt Lake City og Manti i Utah, førte tilsyn med organiseringen af en slægtshistorisk forening og understregede værdien af historisk optegnelse. Efter megen overvejelse og bøn modtog præsident Woodruff i 1890 en åbenbaring om, at sidste dages hellige skulle ophøre med at indgå polygame ægteskaber. Han døde i San Francisco den 2. september 1898.

Lorenzo Snow

LorenzoSnow

 • År som præsident: 1898-1901
 • Fødselsdato: 3. april 1814
 • Dødsdato: 10. oktober 1901

Lorenzo Snow blev født den 3. april 1814 i Mantua i Ohio. Som ung foretrakhan en akademisk uddannelse frem for en læreplads, og et studium af hebraisk ogteologi ledte til hans konvertering til Kirken i 1836. Han tjente som missionær og apostel inden han den 13. september 1898 blev Kirkens præsident. Han hjalp Kirken med at overvinde udfordringerne fra de forrige årtier. Han udvidede missionsindsatsen, og gennem opfordringen om at betale tiende stabiliserede han Kirkens økonomi. Som Kirkens præsident ved slutningen af det 20. århundrede åbnede han en ny æra i den sidste dages hellige historie. Han døde den 10. oktober 1901 i Salt Lake City i en alder af 87 år.

Joseph F. Smith

JosephFSmith

 • År som præsident: 1901-1918
 • Fødselsdato: 13. november 1838
 • Dødsdato: 19. november 1918

Joseph F. Smith blev født den 13. november 1838 i Far West i Missouri. I 1844 led hans far, Hyrum Smith, martyrdøden sammen med hans onkel Joseph Smith. Den unge Joseph F. Smith hjalp sin mor, Mary Fielding Smith, med at migrere til Utah i 1848. Han tjente i territoriet Utahs lovgivende forsamling fra 1865 til 1874, tjente adskillelige missioner og blev Kirkens præsident den 17. oktober 1901. Mens han førte Kirken ind i det 20. århundrede gav Joseph F. Smith de sidste dages hellige en bedre forståelse for Kirkens tidlige historie. Han lagde meget arbejde i at oplyse offentligheden om Kirken ved at bebygge Kirkens vigtige historiske steder i New York, Missouri og Illinois, opførte et besøgscenter og udvidede Kirkens missioneringen og uddannelsessystemer. Efter 17 år som Kirkens præsident døde Joseph F. Smith den 19.november 1918 i Salt Lake City.

Heber J. Grant

HeberJGrant

 • År som præsident: 1918-1945
 • Fødselsdato: 22. november 1856
 • Dødsdato: 14. maj 1945

Heber Jeddy Grant blev født den 22. november 1856 i Salt Lake City, og blev opdraget af sin mor, Rachel Grant, der var enke. Da han nåede 15 års alderen var han allerede påbegyndt en succesrigt karriere. Ti år senere blev han kaldet til De Tolv Apostles Kvorum, hvor han tjente i 37 år. Efter at være blevet Kirkens præsident den 23. november 1918 de indviede han tre nye templer udviklede velfærdsprogrammet og hjalp sidste dages hellige med at overkomme tragedierne fra 2. verdenskrig. Hans erhvervserfaring gjorde ham i stand til at modernisere Kirkens organisationer og procedurer. Hans missioneringsindsats, heriblandt omfattende afholdelse af taler og bekendtskaber med nationale erhvervsledere, fik nationen gjort opmærksom på Kirken. Efter 27 år som præsident døde Heber J. Grant den 14. maj 1945 i Salt Lake City.

George Albert Smith

GeorgeAlbertSmith

 • År som præsident: 1945-1951
 • Fødselsdato: 4. april 1870
 • Dødsdato: 4. april 1951

George Albert Smith blev født den 4. april 1870 i Salt Lake City. Både hans far, John Henry Smith og bedstefar George A. Smith havde tjent som rådgivere til Kirkens præsidenter. Mens han var ansat ved Utahs føderale ministerium blev han kaldet til De Tolv Apostles Kvorum i en alder af 33 år. Han havde en meget fremtrædende karriere som Kirkens leder, på trods af sit skrøbelige helbred og svækkede syn. Han blev Kirkens præsident den 21. maj 1945. Han organiserede Kirkens omfattende humanitærestøtte til Europa efter 2. verdenskrig og advokerede for spejdersporten blandt de sidste dages hellige. Efter seks år som præsident døde George Albert Smith i Salt Lake City på sin 81 års fødselsdag, den 4. april 1951.

David O. McKay

DavidOMcKay

 • År som præsident: 1951-1970
 • Fødselsdato: 8. september 1873
 • Dødsdato: 18. januar 1970

David Oman McKay blev født den 8. september 1873 og tilbragte sin ungdom i Huntsville i Utah. Han studerede på Weber Stake Academy og på University of Utah for at forberede sig på en karriere indenfor undervisning. Han giftede sig med sin kæreste fra college efter han først havde færdiggjort sin grunduddannelse og sin mission. Fem år senere, i en alder af 32 år, blev han kaldet som apostel og blev Kirkens præsident den 9. april 1951. Han udvidede visionen for Kirkens verdensomspændende mission, og under hans ledelse blev de første stave uden for USA skabt. Han styrkede også Kirkens medlemmer ved at lægge fornyet vægt på værdien af familieliv og uddannelse. Efter 44 år i De Tolv Apostles Kvorum og 19 år som Kirkens præsident døde David O. McKay den 18. januar 1970 i Salt Lake City i en alder af 96 år.

Joseph Fielding Smith

JosephFieldingSmith

 • År som præsident: 1970-1972
 • Fødselsdato: 19. juli 1876
 • Dødsdato: 2. juli 1972

Joseph Fielding Smith, søn af Joseph F. Smith, blev født den 19. juli 1876 i Salt Lake City og brugte hele sit liv i Kirkens tjeneste. I løbet af næsten 75 år var han missionær, Kirkens historiker, præsident for Utahs slægtshistoriske forening og for templet i Salt Lake, apostel og Kirkens præsident. Han blev Kirkens præsident i en alder af 93 år den. 23. januar 1970. Som en af Kirkens mest produktive forfattere hjalp Joseph Fielding Smiths utallige bøger og artikler med at oplyse generationer af sidste dages hellige om Kirkens historie og lære. Under hans ledelse fortsatte missioneringen med at vokse, templerne i Ogden og Provo blev indviet og Kirkens tidsskrifter blev sammenlagt. Præsident Smith døde den 2. juli 1972 i sit hjem i Salt Lake City.

Harold B. Lee

HaroldBLee

 • År som præsident: 1972-1973
 • Fødselsdato: 28. marts 1899
 • Dødsdato: 26. december 1973

Harold Bingham Lee blev født den 28. marts 1899 i Clifton i Idaho, og arbejdede indenfor undervisning, erhverv og regeringen. Som stavspræsident under Depressionen startede han et program om selvhjulpenhed og støtte, der udviklede sig til Kirkens velfærdssystem. Efter sit kald til De Tolv Apostles Kvorumi 1941 fortsatte han sit arbejde med velfærdsprogrammet og iværksatte organisatoriske ændringer for at forbedre koordineringen mellem Kirkens hovedsædeog de sidste dages hellige menigheder rundt om i verden. Disse ændringer forberedte Kirken på dens rivende udvidelse, der fulgte de næste årtier. Han blev Kirkens præsident den 7. juli 1972. Han foretog ofte rejser i løbet af sin periode, hvilket kun blev 18 måneder. Præsident Lee døde den 26. december 1973 i Salt Lake City.

Spencer W. Kimball

SpencerWKimball

 • År som præsident: 1973-1985
 • Fødselsdato: 28. marts 1895
 • Dødsdato: 5. november 1985

Spencer Wooley Kimball blev født den 28. marts 1895 i Salt Lake City og voksede op i Thatcher i Arizona. Efter at have fuldført sin mission og giftet sig med Camilla Eyring slog han sig ned i Safford i Arizona, for at stifte sin familie og drive sin forsikringsvirksomhed. Han blev kaldet som apostel i 1943, og efter at have overvundet alvorlige helbredsproblemer, blev han kaldet som Kirkens præsident den 30. december 1973 i en alder af 78 år. Han ledte Kirken med energisk målrettethed i en periode, hvor med dramatisk vitalitet og vækst. I de 12 år som præsident fordoblede antallet af fungerende templer, antallet af missionærer blev øget med 50 procent og præstedømmet blev givet til alle værdige, mandlige medlemmer. Han døde i Salt Lake City den 5. november 1985.

Ezra Taft Benson

EzraTaftBenson

 • År som præsident: 1985-1994
 • Fødselsdato: 4. august 1899
 • Dødsdato: 30. maj 1994

Ezra Taft Benson blev født den 4. august 1899 i Whitney i Idaho og lærte tidligt princippet om hårdt arbejde ved at arbejde på familiens gård. Han tjente en mission i Storbritannien og da han vendte hjem giftede han sig med Flora Amussen i 1926. Han tog sin uddannelse i agronomi og besad efterfølgende mange vigtige stillinger i det hverv. Mens han tjente som apostel tjente han også som landbrugsminister i USAs præsident Dwight D. Eisenhowers kabinet fra 1953 til 1961. Den 10. november 1985 blev han Kirkens præsident. Han understregede vigtigheden af Mormons Bog i dagligt skriftstudium, i missioneringen og i evangelisk undervisning. På trods af sit svigtende helbred fortsatte Kirkens vækst under hans ledelse, templer blev indviet og missioneringen udvidede sig til flere steder i verden, især i Østeeuropa. Han døde den 30.maj 1994 i Salt Lake City i en alder af 94 år.

Howard W. Hunter

HowardWHunter

 • År som præsident: 1994-1995
 • Fødselsdato: 14. november 1907
 • Dødsdato: 3. marts 1995

Howard William Hunter blev født den 14. november 1907 i Boise i Idaho. I sin ungdom holdt han meget af musik. Efter high school var hans band »Hunter’s Croonaders« på turné i fem måneder på skibet SS President Jackson, hvilket gav ham mulighed for at se mange eksotiske steder i Asien. Med ægteskabet til Clara May Jeffs i 1931 opgav han sin musikkarriere til fordel for et stabilt familieliv. Præsident Hunter tog en jurauddannelse og blev en succesrig advokat i Californien. I 1959 blev han kaldet som apostel, hvor han tjente i 35 år inden han blev Kirkens præsident den 5. juni 1994 i en alder af 86 år. I løbet af sin korte periode opfordrede han Kirkens medlemmer til at være værdige til at komme i templet, hvilket lagde op til et årti, hvor tempelbyggeriet forøgedes. Han rejste så ofte som sit helbred tillod det, indviede to templer og fejrede 150 årsdagen for Joseph og Hyrum Smiths martyrdød. Han døde den 3. marts 1995 i Salt Lake City.

Gordon B. Hinckley

GordonBHinckley

 • År som præsident: 1995-2008
 • Fødselsdato: 23. juni 1910
 • Dødsdato: 27. januar 2008

Gordon Bitner Hinckley blev født i Salt Lake City i Utah den 23. juni 1910. Efter sin dimission fra University of Utah, blev han kaldet til at tjene en mission i Storbritannien. Efter sin mission påbegyndte et helt livs tjeneste for Kirken. Han var ansat som assistent i Kirkens komité for radio, reklame og litteratur inden han i 1961 blev kaldet som apostel. Han tjente som rådgiver til præsident Kimball, præsident Benson og præsident Hunter for han selv blev Kirkens præsident den 12. marts 1995. Under hans ledelse stod han for det mest intense tempelbyggeri i Kirkens historie samt for grundlæggelsen af Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond, der skulle hjælpe unge sidste dages hellige i udviklingslandene med at få en uddannelse og blive selvhjulpne. Han rejste også jorden rundt for at mødes med sidste dages hellige og opmuntre dem til at indføre nye medlemmer i fællesskabet og skabe venskaber med medlemmer af anden trosretning. Gennem interviews i både tv og i nationale nyhedsudgivelser øgede han mediernes opmærksomhed og forbedrede Kirkens offentlige image. Præsident Hinckley døde den 27. januar 2008 i Salt Lake City.

Thomas S. Monson

ThomasSMonson

 • År som præsident: 2008 til i dag
 • Fødselsdato: 21. august 1927

Thomas Spencer Monson blev født i Salt Lake City i Utah den 21. august 1927. Han tjente i USA’s flåde i slutningen af anden verdenskrig. I 1950, i en alder af 22 blev han kaldet som biskop og fem år senere blev han kaldet til at tjene i et stavspræsidentskab. Fra 1959 til 1962 tjente han som præsident for Kirkens Canadiske mission, med hovedsæde i Toronto i Ontario. Kort efter sin hjemkomst fra Canada blev han, i en alder af 36 år, opretholdt til De Tolv Apostles Kvorum i 1963. Han tjente som rådgiver til præsident Ezra Taft Benson, præsident Howard W. Hunter og præsident Gordon B. Hinckley inden han den 3. februar 2008 blev Kirkens præsident.

Lær mere om Thomas S. Monson

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.