Emne

Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond

Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond

http://www.lds.org/pef

http://www.lds.org/ldsfoundation/pef/welcome/0,7133,3403-1-0,00.html

Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond (PEF) blev oprettet i 2001 med det formål at hjælpe unge mænd og kvinder til at få en god uddannelse og blive selvhjulpne efter at have tjent en mission for Kirken.

  • Programmet bliver finansieret af bidrag fra Kirkens medlemmer og venner.Det er en selvfornyende ressource, hvor penge gives som lån til en person til betaling for en videregående uddannelse eller oplæring. Når den studerende har fået sin eksamen og et arbejde, betaler vedkommende det lavt forrentede lån tilbage til fonden.
  • På nuværende tidspunkt støtter PEF økonomisk deltagere i alderen 18 - 30 år i 31 lande.
  • Programmet er en efterligning af Det vedvarende emigrationsfond, der hjalp flere end 30.000 kirkemedlemmer med rejsen fra Europa til Salt Lake Valley i midten og slutningen af 1800-tallet.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.