Pressemeddelelse

Kirken udvider lederroller for den opvoksende generation i Europa

Mere end halvtreds unge voksne er blevet kaldet som vejledere for den opvoksende generation i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige for Det Europæiske Område, med otte kaldet som områdevejleder.

rising generation advisors 01Download Photo

Under ledelse af områdepræsidentskabet vil Vejledere for den opvoksende generation rådføre sig med lokale kirkeledere og bidrage med de unges, unge voksnes og missionærers perspektiv ved lederskabsråd. De vil sammen med de andre unge voksne forene sig med fuldtidsmissionærer og vejlede unge på deres pagtssti.

»Vores opvoksende generation bringer nye synspunkter og kraft i vores liv. Deres talenter, ideer, synspunkter og energi beriger Kirken og opløfter og inspirerer også enkeltpersoner, lokalsamfund og samfund over hele Europa,« har ældste Erich W. Kopischke, førsterådgiver i det europæiske områdepræsidentskab, sagt.

Disse nye roller anerkender præsident Nelsons opfordring til den opvoksende generation om at spille en stor rolle i indsamlingen af Israel og fremskynde arbejdet med frelse for at forbinde, støtte og vejlede unge i hele Det Europæiske Område.

»At have privilegiet at blive kaldet til at tjene den opvoksende generation og brainstorme ideer til at hjælpe denne generation til at nå sit fulde potentiale i en levende kirke er enestående,« siger Daniel Pail, en vejleder for den opvoksende generation fra Wien i Østrig.

Kirkens administration varetages af lokale forsamlinger kaldet menigheder og grene, regionale grupper kaldet stave og distrikter, større geografiske områder og verdensomspændende ledende organer ved hovedsædet i Salt Lake City i staten Utah i USA. Rollen som vejleder for den opvoksende generation udvider lederskabsroller for unge voksne i området og bygger på praksissen med, at alle i alle aldre tjener sammen i fællesskab i råd og komiteer på alle niveauer i Kirken.

Lær mere om visionen for den opvoksende generation ved at se præsident Nelsons foredrag for Unge Voksne: Bliv sande borgere i tusindårsriget og foredrag for de unge: Zions ungdom.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.