Pressemeddelelse

Højtstående kirkeledere taler ved G20 Interfaith Forum i Italien

Ældste Ronald A. Rasband taler om religionsfrihed; Søster Eubank taler om påvirkningen af sult på børnefattigdom.

Arrangørerne af G20 Interfaith Forum (afholdt i Italien den 12.-14. september) inviterede ledere fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige til at drøfte religionsfrihed og dens påvirkning på religiøse mindretal.

Interfaith forum 01
Interfaith forum 01
Ældste Jack N. Gerard (i midten), søster Sharon Eubank (til venstre) og ældste Ronald A. Rasband (til højre) går til et møde under G20 Interfaith Forum.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Og det er hvad ældste Ronald A. Rasband fra De Tolv Apostles Kvorum gjorde. I sine bemærkninger den 13. september foran globale religiøse ledere ved forummets møde om religionsfrihed og minoritetsreligioner talte apostlen om Kirkens begyndelse – der engang selv var en minoritet. Fra Kirkens ydmyge begyndelse i 1800-tallet i New York og dens turbulente tider i Ohio, Missouri og Illinois er den nu en verdensomspændende tro med næsten 17 millioner medlemmer.

»Når religion får frihed til at blomstre, udfører troende overalt enkle og til tider heroiske tjenestegerninger,« sagde ældste Rasband. »Vi står skulder ved skulder i tjeneste sammen med mange af jer.«

Apostlen beskrev den indsats, Kirken har udført med andre under COVID-19-pandemien. Han sagde, at alene i 2021 indebærer dette bidrag til COVAX for at sørge for næsten 1,5 milliarder COVID-19-vacciner, 26 millioner måltider til de sultne og 294 tjenesteprojekter for flygtninge i 50 lande.

»Jeg håber, at universel godhed, der er tilskyndet af trostraditioner, vil blive æret og beundret,« sagde ældste Rasband til forummet. »Mennesker rundt om i verden bliver velsignet, når vi opløfter og opmuntrer andre gennem livreddende hjælp. Må vi være taknemlige for muligheden for at gøre en forskel. På den måde opfylder og udvider vi sandheden om, at ›Gud elsker alle sine børn i alle nationer i verden‹ – selv de mindste minoriteter blandt os.«

Ældste Rasband mødtes senere på dagen efter sin tale med Hans Hellighed Den Økumeniske Patriark Bartholomæus fra den græsk-ortodokse kirke. Det er første gang, at en apostel fra Jesu Kristi Kirke har mødtes med den græsk-ortodokse leder.

Interfaith forum 02
Interfaith forum 02
Ældste Ronald A. Rasband (til venstre) møder Hans Hellighed Den Økumeniske Patriark Bartholomæus fra den græsk-ortodokse kirke ved G20 Interfaith Forum2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

»Det var et vidunderligt møde,« sagde ældste Rasband. »Han udtrykte ønsket om at have et godt forhold mellem vores to trosretninger, og han håber, at der vil være mange flere muligheder for udveksling og engagement i fremtiden.«

Ældste Rasband og dem, der var sammen med ham (ældste Jack N. Gerard fra De Halvfjerds og søster Sharon Eubank, førsterådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab), mødtes med mange andre trosledere og samfundsledere fra andre lande i løbet af det tre dage lange forum. Læs mere om nogle af disse møder herunder.

Religionsfrihed og vigtigheden af forhold

Ældste Rasband fortalte i sine bemærkninger ved forummet om to lærdomme fra Joseph Smith, der understreger religionsfrihedens centrale rolle i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Den første, der er kanoniseret i Kirkens trosartikler, er: »Vi kræver ret til at tilbede Gud den Almægtige i overensstemmelse med vor egen samvittigheds bud og indrømmer alle mennesker den samme ret – lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil.«

Den anden er en kommentar, som profeten kom med i 1843:

»Hvis det er blevet vist, at jeg har været villig til at dø for en [sidste dages hellig], erklærer jeg frimodigt for himlen, at jeg er lige så rede til at dø, når det gælder om at forsvare rettighederne for en presbyterianer, en baptist eller et andet godt menneske fra ethvert andet religiøst samfund. For det samme princip, der tramper på de helliges rettigheder, tramper også på katolikkernes eller andre trossamfunds, som måske er upopulære og for svage til at forsvare sig selv. Det er kærlighed til frihed, der inspirerer min sjæl – borgerrettigheder og religionsfrihed for hele menneskeheden.«

»Religionsfrihed bliver taget så alvorligt, selv i det højeste råd i Herrens kirke,« sagde ældste Rasband i et interview med Newsroom. »Vi kan nu være mere end en enkelt røst, og katolikkerne kan være mere end en enkelt røst, og de græsk-ortodokse kan være mere end en enkelt røst. Og i stedet for at være solister i forskellige dele af verden, kan vi være et kor, og vi kan lægge forskellene i vores læresætninger til side. Og vi har selvfølgelig forskelle. Men der er nogle ting, vi er helt enige om, og det er det, vi vil fokusere på sammen med andre.«

Ved det møde, som ældste Rasband talte til, blev der talt om andre emner, der påvirker minoritetsreligioner, herunder behovet for at beskytte mod hadefuld tale og intolerance.

Ældste Gerard fortalte Kirkens medier, at det er afgørende at udvikle forhold til dem, der er anderledes, for at skabe en frugtbar muld af gensidig respekt.

»Forhold fører til sand forståelse,« sagde ældste Gerard. »Vi er nødt til at hæve os over den polarisering, vi ser i verden i dag. Og vi er nødt til at lede for at minde vores egne medlemmer om gennem eksempel over hele verden at vise, at i vores trostraditioner var Frelseren selv en stor helbreder. Han førte os sammen og opfordrede andre til ikke at dømme hinanden, men til at være besindig og at være mådeholden i den måde, vi betragter hinanden på. Vi kan samles og hæve os over noget af det, der er tilladt i moderne teknologi, og vi kan være et bedre sted, idet vi virkelig har helet hele menneskehedens hjerte og sjæl, uanset deres trostradition eller ingen trostradition.«

Ældste Rasband sagde, at han er optimistisk omkring menneskehedens fremtid, fordi »helbredelse kan ske, hvis folk ydmyger sig og henvender sig til Gud. Gud Faderen er Faderen for os alle, og hans Søn, Jesus Kristus, er den, vi ved, at han er.«

G20 Interfaith Forum, der i år indeholdt kommentarer fra pave Frans og andre fra rundt om i verden, er en årlig begivenhed, der finder sted forud for det større G20-topmøde. I år afholdes det større topmøde den 30.-31. oktober i Rom. G20 består af lande, der udgør verdens 20 største økonomier.

Sådan gør Latter-day Saint Charities noget ved sult og underernæring

Søster Eubank, der også er direktør for Latter-day Saint Charities, talte tirsdag den 14. september om effekten, som sult og underernæring har på børnefattigdom.

Hun sagde, at sult i verden er vokset siden 2014, og at COVID-19 forværrede problemet. I 2019 led 135 millioner mennesker af akut sult. Hun sagde, at i dag er det tal vokset til 272 millioner – med yderligere 9,3 millioner børn, der sandsynligvis vil opleve svindende muskelmasse i 2022.

Latter-day Saint Charities og mange andre organisationer kan uddele mad til de trængende. Men det er vigtigere at fokusere på ressourcer til fødevareudvikling, sagde søster Eubank.

Interfaith forum 03
Interfaith forum 03
Ældste Ronald A. Rasband (i midten), søster Sharon Eubank (til venstre) og ældste Jack N. Gerard (til højre) mødes med Audrey Kitagawa, rektor for og stifter af International Academy for Multicultural Cooperation, ved G20 Interfaith Forum2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

»Det kræver en langt mere kompleks indsats at ændre kulturen omkring mad, kost, ernæring og landbrugsarbejde,« sagde hun. »Forandring kan i sidste ende kun opnås gennem personlige tillidsforhold … Gamle tilgange virker ikke altid. Ligesom med ekstremt vejr bliver kriser større, længere og kan kun håndteres ved at arbejde sammen.«

Hun bemærkede Kirkens tilførsel af midler til Verdensfødevareprogrammet (WFP) til at distribuere kritiske forsyninger under pandemien.

»[WFP har] tre globale kontorer og fem regionale kontorer. Og 45.000 tons medicinsk udstyr og mad er blevet sendt gennem disse kontorer bare i de sidste par måneder,« sagde søster Eubank. »Dette er afgørende, fordi forsyningskæder er blevet forstyrret af pandemien på et globalt plan med en hastighed, der aldrig før har været set. [Dette] netværk er åbent til brug for mange humanitære organisationer. Det øger effektivitet, mindsker dobbeltarbejde, fremskynder responstiden og fokuserer på at købe lokalt, hvilket opbygger lokalsamfund.«

Søster Eubank sagde, at Latter-day Saint Charities også har arbejdet med International Development Enterprises (iDE) for at hjælpe kvinder til at blive ledere i landbruget. Kvinder bliver forbundet med kvindelige bønder med frøudbydere til overkommelige priser og stabile markeder, så de kan forbedre deres haver og øge deres indkomst. Da pandemien ramte, blev kvinder oplært af medarbejdere fra Zambias sundhedsministerium i, hvordan de kunne øge opmærksomheden blandt landmændene om COVID-19, og hvordan man forhindrer udbredelsen af sygdommen.

Derudover er Latter-day Saint Charities begyndt at støtte lokale handlingsråd på nogle af de områder, hvor underernæring er mest udbredt. I Frankrig og Filippinerne havde disse råd succes ved for eksempel at dele enkle, lokalt udviklede sundheds- og ernæringslektioner med forældre, sagde søster Eubank. De hjælper også familier med at plante haver eller opdrætte små dyr for at supplere ernæring.

»Familier bliver mere modstandsdygtige, når de har viden,« sagde søster Eubank. »Disse er for det meste billige og lavteknologiske ændringer, der giver et stort udbytte.«

Skaber venskaber med globale trosledere

Udover mødet med Hans Hellighed Den Økumeniske Patriark Bartholomæus mødtes ældste Rasband, ældste Gerard og søster Eubank med mange trosledere fra andre lande i løbet af forummet.

Om lørdagen mødte de Haji Allahshukur Hummat Pashazade, sheikh al-Islam og stormufti af Kaukasus.

»Det var en fantastisk mulighed for at mødes og på deres anmodning få nye venner,« sagde ældste Rasband. »Vi har medlemmer af Kirken, der bor i deres land. Deres allerførste kommentar i dag [ved G20-forummet] var en invitation til ledere i vores kirke om at komme til deres hovedstad og møde deres præsident og deres religiøse ledere.«

Invitationer til at mødes gik begge veje, tilføjede ældste Rasband. Han bemærkede, at nogle af de aserbajdsjanske ledere allerede har besøgt Salt Lake City og tog afsted med gode indtryk.

Om søndagen mødtes Kirkens ledere med Nasr-Eddin Mofarih, der er Sudans minister for religiøse anliggender.

Mofarih er ikke fremmed for Kirken. I maj 2021 besøgte han Kirkens præsident Russell M. Nelson på Tempelpladsen. Og i marts 2020 blev han besøgt i Sudan af ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles Kvorum.

Mofarih sagde, at Latter-day Saint Charities og regeringen i Sudan arbejder sammen om adskillige humanitære projekter. Disse omfatter nyredialysecentre, kørestolsinitiativer, projekter for neonatal pleje og selvhjulpenhed, der hjælper studerende til at få en uddannelse gennem Brigham Young University.

»Der er mange store ligheder mellem islam og Jesu Kristi Kirke med hensyn til deres dybe tro på Gud og vigtigheden af familien i kirken,« sagde Mofarih. »De distancerer sig fra umoralske handlinger, og de opfordrer folk til at være ærlige og humane. Og det er det, islam opfordrer os til at gøre. [Disse] er de store værdier, som budbringerne og profeterne er kommet med. Målene er de samme.«

Kirkens ledere havde også udbytterige samtaler med den katolske hjælpebiskop i Baghdad, biskop Robert Jarjis, og Tiguhan Tagay Tadele, generalsekretær for Det Interreligiøse Råd i Etiopien og vicesekretæren Messaud Adem.

Ved mødet med den etiopiske delegation omfattede emnerne til drøftelse, hvordan Kirken fortsat kan yde nødhjælp til Etiopien. Kirken har en særlig forbindelse til landet: Den 27. januar 1985 fastede sidste dages hellige rundt om i verden og indsamlede midler til at hjælpe ofre for hungersnød i Etiopien. Dette var begyndelsen til det, der nu er kendt som Latter-day Saint Charities.

»Disse er sande venner,« sagde ældste Gerard om den etiopiske delegation. »De kendte os ganske godt, og det gjorde de andre også. De taler meget godt om Kirken … De inviterer os til at komme til deres land for at fortsætte med at arbejde på ikke blot den humanitære indsats, som vi har gjort der, men at fortsætte med at opbygge et sandt tillidsforhold og gensidig forståelse.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.