Officiel udtalelse

Kirken lancerer påskepræsentationen »Fordi han lever«

Præsentationen »Fordi han lever« forventes at nå ud til millioner via de sociale medier, månedslange visninger på udvalgte besøgscentre, medlems- og missionærredskaber og på nettet

Kirkens Første Præsidentskab sender en e-mail til medlemmerne den 28. marts og inviterer dem til at være en del af præsentationen. Martsudgaven af Kirkens udgivelser, tidsskrifterne Liahona, Ensign og New Era, præsenterer også indsatsen på de forskellige medier.

»Som Herren Jesus Kristi disciple i disse de sidste dage, har vi også fået til opgave at vidne om virkeligheden af Frelserens forsoning og opstandelse … Ligesom de himmelske budbringere i tidernes midte erklærer vi også: ›Han er ikke her; han er opstået‹ [Matt 28:6]. Han lever. Og fordi han lever, kan vi også få ›fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden‹ (L&P 59:23)«, siger ældste Russell M. Nelson fra De Tolv Apostles Kvorum i martsudgaven af Ensign.

»Vi vil være i næsten ethvert land i verden med dette budskab og invitere alle til at lære mere om Jesus Kristus og til at følge hans eksempel i deres dagligdag,« tilføjer Greg Droubay, der er leder for medier ved Kirkens Missionsafdeling.

Droubay forklarer, at inspirationen til denne præsentation er dokumentet »Den levende Kristus«, der blev udgivet af Kirken i januar 2000. »Dette særlige dokument, der er underskrevet af levende profeter, seere og åbenbarere, og som bærer vidnesbyrd om Jesus Kristus, som kun de kan, er inspirationen, grundlaget og invitationen, som vi ønsker at udrække til hele verden,« siger han.

Indholdet i »Fordi han lever« vil dagligt blive lagt ud på Mormon.orgs sider på de sociale medier (Facebook, Twitter og Google+) fra lørdag den 28. marts indtil påskesøndag den 5. april. Indholdet på de sociale medier vil komme med eksempler på de velsignelser, der er tilgængelige for os i vores daglige liv. De, der deler indhold på nettet, opfordres til at bruge hashtagget #BecauseHeLives på de sociale medier. Disse inspirerende budskaber vil være tilgængelige til at kunne dele hele året.

Kirken har lanceret en hjemmeside, HeLives.mormon.org, hvor man kan se videoen »Fordi han lever«, som fokuserer på at finde, kende og følge Jesu Kristi lærdomme og alt det, som han gjorde muligt gennem sin forsoning. Der vil blive lagt vægt på en gennemgang dag for dag af den sidste uge i Frelserens liv.

Både hjemmesiden og videoen, der varer lidt over to minutter, er tilgængelig på 21 sprog: Albansk, armensk, cebuano, engelsk, fransk, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, lettisk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tagalog, thai, tysk og ukrainsk. Videoen er også tekstet på dansk. http://youtu.be/RB4gSQeuebU

Droubay sagde, at det nyeste sprog, der er blevet tilføjet til listen, er albansk. »Grunden til det er, at Mormon.org lige er blevet tilgængelig på det sprog. Så det er en mulighed for at række ud til en ny gruppe af mennesker.«

Påskesøndag den 5. april vil Kirkens præsentation »Fordi han lever« stå øverst på YouTubes hjemmesider i ni lande, deriblandt USA, hvorved den potentielt kan nå ud til 250 millioner mennesker. De andre lande er Canada, Mexico, Argentina, Chile, Colombia, Brasilien, Japan og Italien.

»Denne mulighed på YouTube giver Kirken en enestående mulighed for at nå ud til en global skare på en enkelt dag,« siger Droubay. Denne fremvisning på skærmen vil vise en kort version af videoen og en invitation til at besøge hjemmesiden.

»Vi er meget interesserede i at øge undervisningsmulighederne for vore fuldtidsmissionærer,« forklarer Droubay. Missionærerne får nogle uddelingskort til at fremme præsentationen påsken igennem og i løbet af året. Andre kan også få fat på kortene på nettet.

Udover det, så viser visse af Kirkens besøgscentre udstillinger med emnet »Fordi han lever«, som gæsterne kan nyde i påsketiden. »Alle Kirkens besøgscentre i USA, besøgscentret ved templet i Mexico City og besøgscentret ved Hyde Park i London vil alle vise udstillinger, der promoverer »Fordi han lever,« fortæller han.

Den verdensomspændende præsentation »Fordi han lever« er sponsoreret af Kirkens Missionsafdeling i Salt Lake City. Kirken lancerede sin første påskepræsentation i 2014 med en ugelang kampagne, der hed »På grund af ham«. Den omfattede en YouTube-video, der havde mere end 5 millioner visninger i løbet af den første uge, den var tilgængelig.

I december nåede den en måned lange julepræsentation »Han er gaven« millioner gennem de sociale medier, udstillinger i besøgscentre, medlems- og missionærredskaber og på nettet ved betalte reklamefremstød og udendørs reklamer på Times Square i New York. Videoen blev set mere end 33 millioner gange. Julepræsentation fokuserede på vor himmelske Faders kærlighed, der kommer til udtryk i den hellige gave Jesus Kristus.

»Så hver af disse præsentationer og den næste i julen 2015 vil fortsat fokusere på Jesus Kristus med disse budskaber, der bygger på hinanden,« siger Droubay.

Se præsentationen her: http://youtu.be/RB4gSQeuebU

 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.