Emne

Joseph Smith og genoprettelsen

Joseph Smith jun., blev født den 23. december 1805 i Sharon i Vermont som søn af Joseph og Lucy Mack Smith. Han blev født i en fattig landmandsfamilie som det femte af 11 børn – hvoraf ni overlevede barndommen. Eftersom Josephs familie ikke havde råd til en luksus som skoleuddannelse, fik han kun tre års formel skolegang. Han blev sammen med sine brødre og søstre hovedsagelig undervist i hjemmet ud fra familiens bibel.

I 1820 var den 14-årige Joseph forvirret over den intense religiøse vækkelse, der fandt sted i delstaten New York, hvor han boede i 1820. Den 14-årige Joseph læste et afsnit i Det Nye Testamente, som han senere skrev, talte til det allerdybeste i hans sjæl. Det var en anmodning til de, der står tilbage i visdom, om at søge den fra guddommelig kilde. Josephs reagerede ved at finde et ugeneret sted i et skovbevokset område nær sit hjem, hvor han bad højt for første gang i sit liv.

Det, der fulgte, ændrede for evigt Joseph Smith og er blevet en central trossætning i de sidste dages helliges tro. Joseph skrev, at Gud Faderen og Jesus Kristus viste sig for ham. »Jeg så en lyssøjle lige over mit hoved,« skrev han, »som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvis ned, indtil den faldt på mig.« I det lys så han to personer – den ene udtalte Josephs navn, pegede på den anden og sagde: »Det er min elskede Søn. Hør ham!« Kirkens medlemmer omtaler denne oplevelse som »Den første åbenbaring«. Dette indledte genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke på jorden.

Joseph Smith er måske bedst kendt for sin oversættelse af Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Nogle år efter hans første syn, tror Kirkens medlemmer på, at Joseph blev ledt til en høj i nærheden iPalmyra i delstaten New York, hvor han modtog en gammel optegnelse fra en engel, der er kendt som Moroni. Optegnelsen, der var indgraveret på guldplader, fortalte historien om et folk, der boede på det amerikanske kontinent på Kristi tid, heriblandt den opstandne Kristus og hans besøg hos dem. Joseph oversatte optegnelsen på ca. tre måneder og resultatet, som er Mormons Bog blev udgivet første gang i New York i 1830. Mormons Bog er med sit bind på over 500 sider, Joseph Smiths største bidrag og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges grundlæggende skrift.

Sidste dages hellige tror på, at den guddommelige myndighed gik tabt i oldkirken efter apostlenes død, og at en genoprettelse gennem guddommelig indgriben var nødvendig. Gengivelsen af præstedømmets myndighed gennem Joseph Smith i første halvdel af det 19. århundrede var en bogstavelig handling med englebesøg af dem, der i gammel tid havde myndigheden.

Joseph Smith og fem bekendte organiserede formelt Kirken i en hytte i Fayette i delstaten New York den 6. april 1830 med deltagelse af 50 andre mennesker. Han præsiderede over Kirken indtil den 27. juni 1844, hvor han blev martyr. Under hans ledelse voksede Kirkens medlemstal fra et lille antal til flere end 26.000.

Joseph Smiths åbenbaringer introducerede påfaldende teologiske fornyelser og udfordringer for kirkerne på den tid. Han gik stærkt ind for religionsfrihed for mennesker af alle trosretninger. Hans åbenbaringer introducerede begreber som templer, hvor frelsende tjeneste kan udføres for de døde samt en forståelse af de tre brede grader eller niveauer af himlen og den ultimative skæbne, der venter Guds trofaste børn i det næste liv. Hans oplevelse med den første åbenbaring gav sidste dages hellige en forståelse af Gud og Jesu Kristi fysiske natur, og at menneskeslægten er skabt i deres billede. Han talte og skrev ofte om Israels indsamling i de sidste dage og underviste i, at det ikke blot drejede sig om jødernes indsamling i Israel, men også indsamlingen af hele Guds folk til tilflugtssteder og hellighed. Se også: Hvorfor og hvordan er sidste dages hellige anderledes?

Uden for Kirken er Joseph Smith også kendt for sin introduktion af den gammeltestamentlige skik polygami, der kom gennem åbenbaring, skønt den ikke længere praktiseres i Kirken og ikke drøftes ofte af Kirkens medlemmer undtagen i en historisk kontekst.

I de år, hvor Joseph ledte den nystartede kirke, organiserede han et internationalt missionærprogram og stiftede det, der i dag er en af de største kvindeorganisationer i verden. Han stod for grundlæggelsen af tre byer og opførelsen af to templer – samtidig med at han udholdt intens forfølgelse fra lokale pøbelhobe, der med tiden fordrev Kirkens medlemmer fra de tre byer, som Joseph havde grundlagt.

Kirkemedlemmernes religiøse og borgerlige rettigheder som amerikanske statsborgere var blevet dem nægtet til trods for talrige og gentagne appeller til de føderale myndigheder. Derfor bekendtgjorde kirkeledere i januar 1844 Joseph Smiths kandidatur til embedet som USA’s præsident. I maj var Joseph officielt blevet nomineret af kongressen i Nauvoo i Illinois. Hans politiske platform krævede offentlig indgriben for at forsvare religiøse og borgerlige rettigheder, der blev truet af forfølgelse. Joseph og hans bror blev dræbt af en pøbelhob i juni samme år, hvilket afsluttede Josephs opstilling til et politisk embede.

Joseph og hans storebror Hyrum blev skudt og døde den 27. juni 1844 af en pøbelhob på 150-200 mænd. Brødrene og nogle nære bekendte sad i fængsel i Illinois på grund af falske anklager om optøjer og oprør, hvor de frivilligt havde overgivet sig til myndighederne. Joseph blev 38, Hyrum blev 44. Den 28. juni blev Josephs og Hyrums legemer forberedt og lå på lit de parade for omtrent 10.000 sørgende, og den følgende dag blev de i hemmelighed begravet for at undgå flere angreb eller vanhelligelse fra pøbelens side.

Kirken, som Joseph genoprettede i 1830, er i dag en global tro med over 14 millioner medlemmer, og Joseph Smith anses af sidste dages hellige for at være den mest fremtrædende profet i nyere tid. I modsætning til påstande fra nogle af Kirkens modstandere, så tilbeder Kirkens medlemmer ikke Joseph Smith. Han æres som profet, men var stadig et menneske med utilstrækkeligheder og fejl som alle andre mennesker.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.