Emne

Joseph Smith

Joseph Smith var grundlægger og første præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Han og fem bekendte organiserede formelt Kirken i Fayette i staten New York den 6. april 1830. Han præsiderede over Kirken indtil den 27. juni 1844, hvor han blev martyr. Under hans ledelse voksede Kirkens medlemstal fra seks til flere end 26.000.

Midt i 1800-tallet skrev Josiah Quincy, der var borgmester i Boston og en landskendt skribent: »En gang i fremtiden kan dette spørgsmål meget vel blive stillet: Hvilken stor amerikaner har gjort mere for at forme sine landsmænds tanker og skæbne end nogen anden person på dette kontinent? Og selv om det kan synes absurd for nogle, så er det ikke usandsynligt, at svaret på dette spørgsmål er: Joseph Smith, mormonprofeten!«

Joseph Smith jun. blev født den 23. december 1805 i Sharon i Vermont som søn af Joseph og Lucy Mack Smith. Han blev født i en fattig familie på landet som det femte af 11 børn – hvoraf 9 overlevede barndommen. Eftersom Josephs familie ikke havde råd til luksus så som skoleuddannelse, fik han kun tre års formel skolegang. Han blev sammen med sine brødre og søstre hovedsagelig undervist i hjemmet ud fra familiens bibel.

Josephs ven Parley Pratt beskrev ham som lidt over 180 cm høj, »godt bygget, stærk og aktiv; med lys hud, lyst hår, blå øjne og meget lidt skægvækst.« Joseph havde et glad og naturligt væsen og holdt af at lege med børn, brydes og »trække stok«, når der skulle måles kræfter. En sidste dages hellig, som besøgte Joseph i Kirtland i Ohio, skrev: »Han fremstod ikke, som jeg havde forventet at se Guds profet. Men … jeg synes, at han var venlig, i godt humør, behagelig og et elskværdigt menneske. Jeg kunne ikke undgå at lide ham.«

Mens en lokal epidemi rasede, fik Joseph som 7-årig tyfus. Selv om han blev rask på to uger, så kom der en smertefuld infektion i knoglen i Josephs ben. Da forsøg på at fjerne infektionen mislykkedes, insisterede lægen på at amputere benet. Josephs mor overbeviste lægen om at operere endnu engang, og lægen mejslede den betændte knogle ud uden bedøvelse eller passende sanitære forhold. Joseph nægtede at blive bundet til sengen eller drikke spiritus for at dulme smerten. Han gennemførte operationen med sin fars arme omkring sig. Selv om Joseph gik med krykker i tre år og haltede ganske lidt resten af livet, blev han helbredt.

Joseph Smith og Emma Hale blev gift den 18. januar 1827. I løbet af deres 17 år lange ægteskab blev de forældre til 11 børn, hvoraf to var adopterede. Joseph og Emmas første tre børn døde alle få timer efter fødslen. I 1831 adopterede de tvillinger, hvoraf den ene, en dreng, døde, før han blev et år. I løbet af de næste 12 år fødte Emma seks drenge, hvoraf fire overlevede barndommen – den yngste blev født fem måneder efter Josephs død.

I 1820 var den 14-årige Joseph forvirret over de religiøse udmeldinger i en tid med vækkelse i staten New York, hvor han boede. Joseph læste nogle vers i Det Nye Testamente og gik ud i skoven for at bede. Joseph skrev, at Gud og Jesus Kristus viste sig for ham. Jeg så »en lyssøjle lige over mit hoved,« skrev han, »som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvis ned, indtil den faldt på mig.« I det lys så han to personer – den ene udtalte Josephs navn, pegede på den anden og sagde: »Det er min elskede Søn. Hør ham!« Kirkens medlemmer omtaler denne oplevelse som »Den første åbenbaring«. Det forandrede for evigt Joseph Smith og er blevet en central læresætning i de sidste dages helliges tro. Dette indledte genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke på jorden.

Joseph Smith er måske bedst kendt for sin oversættelse af Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Kirkens medlemmer tror, at Joseph blev ledt til en høj i nærheden Palmyra i staten New York, hvor han modtog en gammel optegnelse fra en engel, der er kendt som Moroni. Optegnelsen, der var indgraveret på guldplader, fortalte historien om et folk, der boede på det amerikanske kontinent på Kristi tid. Joseph oversatte pladerne på ca. 3 måneder, og Mormons Bog blev trykt første gang i 1830 i New York af E.B. Grandin.

Selv om Joseph blev født på landet, arbejdede han som redaktør, entreprenør og butiksindehaver. I de år, hvor Joseph ledte den nystartede kirke, organiserede han et internationalt missionsprogram og stiftede det, der i dag er en af de største kvindeorganisationer i verden. Han stod for bygningen af tre byer og opførelsen af to templer – samtidig med intens forfølgelse fra lokale pøbelhobe, der med tiden fordrev Kirkens medlemmer fra de tre byer, som Joseph havde været med til at bygge.

De helliges religiøse og borgerlige rettigheder som amerikanske statsborgere var blevet dem nægtet trods talrige og gentagne appeller til de føderale myndigheder. Derfor bekendtgjorde kirkeledere i januar 1844 Joseph Smiths kandidatur til embedet som USA’s præsident. I maj var Joseph officielt blevet nomineret af et konvent i Nauvoo i Illinois. Hans politiske platform krævede offentlig indgriben for at forsvare religiøse og borgerlige rettigheder, der blev truet pga. forfølgelse. Ganske ironisk blev Joseph og hans bror dræbt af en pøbelhob i juni samme år, hvilket afsluttede Josephs opstilling til et politisk embede.

Joseph og hans storebror Hyrum blev skudt og døde den 27. juni 1844 af en pøbelhob på 150-200 mænd. De sad i et fængsel i Illinois på grund af falske anklager om optøjer og oprør, hvor de frivilligt havde overgivet sig til myndighederne. Joseph blev 38, Hyrum blev 44. Den 28. juni blev Josephs og Hyrums legemer forberedt og lagt frem til gennemsyn for omtrent 10.000 sørgende, og den følgende dag blev de i hemmelighed begravet for at undgå flere angreb eller vanhelligelse fra pøbelens side.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tæller i dag flere end 14 millioner medlemmer. De sidste dages hellige ærer Joseph Smith som profet, ligesom de ærer bibelske profeter som Moses og Esajas.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.