Emne

Immigration

Som en verdensomspændende kirke, der behandler mange komplekse projekter verden over, støtter Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige grundlæggende principper, der kan anvendes verden over. Kirken anser Utah Compact-erklæringen som en ansvarlig tilgang til den alvorlige udfordring, der ligger i immigrationsreformen. Den er forenelig med de vigtige principper, som vi står for:

  • Vi følger Jesus Kristus ved at elske vores næste. Frelseren belærte om, at betydningen af »næste« omfatter alle Guds børn, alle steder og til alle tider.
  • Vi anerkender det evige behov for at styrke familierne. Det er meningen at familier skal være sammen. Tvungen separation mellem arbejdende forældre og deres børn svækker familier og skader samfundet.
  • Vi anerkender, at hver nation har retten til at håndhæve dens love og sikre dens grænser. Alle personer er underkastet nationens love og er ansvarlige for deres handlinger mod dem.
 

Offentlige repræsentanter bør skabe og administrere love, der reflekterer vores bedste aspiration som et retfærdigt og omsorgsfuldt samfund. Sådanne love vil på rette vis balancere kærlighed til ens næste, samhørighed i familien og overholdelsen af retfærdige og håndhævede love.*

 

*Den 10. juni 2011 udgav Kirken sin seneste udtalelse angående immigration.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.